stdClass Object ( [image_intro] => images/ikony/logoCA3.bmp [float_intro] => [image_intro_alt] => [image_intro_caption] => [image_fulltext] => [float_fulltext] => [image_fulltext_alt] => [image_fulltext_caption] => )

Rada města Týn nad Vltavou rozhodla v roce 2016 o poskytnutí finanční podpory našemu centru v částce 5 000,- Kč. Dotace byla využita na úhradu provozních a materiálových nákladů spojených s poskytováním sociální služby osobní asistence.

Za pomoc upřímně děkujeme. tyn

stdClass Object ( [image_intro] => images/ikony/logoCA3.bmp [float_intro] => left [image_intro_alt] => [image_intro_caption] => [image_fulltext] => [float_fulltext] => [image_fulltext_alt] => [image_fulltext_caption] => )

Mateřská škola je zřízena pro děti s tělesným (motorickým) a kombinovaným postižením a pracuje podle školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který vychází z koncepce Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Při tvorbě ŠVP přizpůsobujeme výuku speciálním potřebám a možnostem dětí v naší MŠ a také současným podmínkám školy. Této skutečnosti odpovídá technické a prostorové bezbariérové vybavení nejen mateřské školy, ale i celého centra ARPIDA.

                        arpida školka1  arpida školka2

stdClass Object ( [image_intro] => images/ikony/logoCA3.bmp [float_intro] => [image_intro_alt] => [image_intro_caption] => [image_fulltext] => [float_fulltext] => [image_fulltext_alt] => [image_fulltext_caption] => )

Děkujeme našim dárcům, partnerům, klientům, rodičům, zaměstnancům, členům, spolupracovníkům a příznivcům za podporu v roce 2016. Díky Vaší podpoře se v loňském roce  podařilo v centru ARPIDA realizovat mnoho záměrů, projektů a plánů, které bychom Vám rádi představili níže v podobě krátkého videa.

I v roce 2017 připravujeme důležité a zajímavé akce a projekty, o kterých Vás budeme průběžně informovat. Velké poděkování pak patří firmě AEROPHOTO  - panu Davidovi Hellebrantovi za realizaci tohoto videa.

stdClass Object ( [image_intro] => images/ikony/sara.jpg [float_intro] => left [image_intro_alt] => [image_intro_caption] => [image_fulltext] => [float_fulltext] => [image_fulltext_alt] => [image_fulltext_caption] => )

V prosinci 2016 centrum ARPIDA zakoupilo nový elektrický vertikalizační zvedák SARA 3000 včetně příslušenství v celkové hodnotě 95.947,- Kč. Důvodem pro pořízení nového zvedáku byl již nevyhovující stav stávajícího mechanického vertikalizačního zvedáku v důsledku jeho materiálního opotřebení a  zároveň by byla výše nákladů spojená s jeho opravou  vysoce nerentabilní. Nový zvedák navíc umožňuje aktivní spolupráci klienta při přesunech a denně ho využívá 8 – 10 klientů.

Touto cestou chceme upřímně poděkovat všem jeho sponzorům (Rotary Club České Budějovice – 50.000,- Kč, Obec Srubec – 21.310,- Kč a Lesy České republiky, s.p. – 20.000,- Kč) za poskytnuté finanční prostředky. Zbylá část byla hrazena z vlastních finančních zdrojů centra  ARPIDA. 

                                                                    Moc děkujeme!  logo podekovani