Sedmý ročník Andělské aukce, pořádaný 15. prosince 2014 v DK Metropol v Českých Budějovicích, přinesl centru ARPIDA opět neuvěřitelných 564 000 Kč. 

Za tuto pomoc vděčíme mnoha dobrým andělům, kteří přispěli různým způsobem. Ti, bez kterých by obrázky nenašly své nové majitele. Srdečně jim děkujeme za jejich štědrost a ochotu pomáhat. Dále ti, kteří Andělskou aukci připravovali a zajišťovali, nebo ji jinak podpořili. Podporu všech těchto lidí chápeme nejen jako úspěšnost krásné dětské kresby, ale zejména jako projev lidské solidarity. Náš dík patří zejména paní Martině Povišerové - organizátorce celé akce a dále dětem z arteterapeutickém atelieru centra ARPIDA, které pod vedením Mgr. Aleny Jankovské, obrázky vytvořily.

Darované peníze použijeme na podporu hlavní činnosti centra ARPIDA, jíž jsou služby lidem s tělesným a kombinovaným postižením. Zejména na opravu zdevastované vnitřní komunikace v areálu centra a dále na rekonstrukci elektrické sítě a vybavení potřebnými pomůckami a zařízením.

 

Všem dražitelům, ale i organizátorům a sponzorům upřímně děkujeme a přejeme požehnané Vánoce a šťastný nový rok 2015.

 

andelska aukce-0050

foto: Martin Chrt

primi sui motori con e-max

O víkendu 13. a 14. prosince 2014 proběhl v Českém Krumlově již třetí ročník adventního pobytu pro rodiče s dětmi ze škol při centru ARPIDA. Moc děkujeme panu Malečkovi a Štěpánkovi za krásně prožitý víkend v adventním Českém Krumlově a budeme se těšit na další spolupráci.

         

 
primi sui motori con e-max

V rámci systému Značka kvality získalo centrum ARPIDA, při hodnocení sociální služby denní stacionáře, maximální počet pět hvězd. Stalo se tak jedním z prvních zařízení v republice, které toto ocenění získalo. Certifikát má platnost tři roky a poté musí zařízení projít opět novým hodnocením. Doposud se o tuto certifikaci mohli ucházet pouze pobytová zařízení pro seniory.

primi sui motori con e-max

Rada města Český Krumlov rozhodla o poskytnutí významné finanční podpory v celkové částce 21 tisíc Kč centru ARPIDA, o.s. v Českých Budějovicích a to na úhradu  osobních nákladů pracovníků v sociálních službách (osobní asistence) naší organizace v roce 2014.

Za tuto velmi účinnou formu pomoci upřímně děkujeme.

primi sui motori con e-max