stdClass Object ( [image_intro] => images/jidelnicek/olivova_nadace.jpg [float_intro] => left [image_intro_alt] => [image_intro_caption] => [image_fulltext] => [float_fulltext] => [image_fulltext_alt] => [image_fulltext_caption] => )

Centrum ARPIDA, o.s. v roce 2014 zakoupilo soubor rehabilitačních pomůcek pro děti se zdravotním postižením v celkové hodnotě 51.444,- Kč. Pořízený toaletní nástavec, mobilní přenosná odsávačka a sada terapeutických Bobath válců umožňují významným způsobem  zvýšit kvalitu poskytované péče v našem zařízení.

Na uvedené pomůcky přispěla  finančně  Olivova nadace, se sídlem Olivova 224, 251 01 Říčany (www.olivovanadace.cz) částkou 42.000,- Kč

stdClass Object ( [image_intro] => images/jidelnicek/lesy_cr_web.gif [float_intro] => left [image_intro_alt] => [image_intro_caption] => [image_fulltext] => [float_fulltext] => [image_fulltext_alt] => [image_fulltext_caption] => )

V průběhu roku 2014 centrum Arpida zakoupilo pračku v hodnotě 12.800,- Kč  v rámci zajištění provozu denního stacionáře včetně příslušenství. Nová pračka zároveň splňuje základní požadavky na obsluhu osobou s tělesným postižením a uživatelům sociálních terapeutických dílen tak umožňuje rozvoj dalších pracovních návyků. Touto cestou chceme poděkovat firmě Lesy České republiky, s.p. za finanční příspěvek v celkové výši 10.000,- Kč.

stdClass Object ( [image_intro] => [float_intro] => [image_intro_alt] => [image_intro_caption] => [image_fulltext] => [float_fulltext] => [image_fulltext_alt] => [image_fulltext_caption] => )

Oznámení o zápisu do ZŠ a přípravného stupně základní školy speciální při centru ARPIDA, o.p.s. na školní rok 2015/16, který se koná ve středu 4. února 2015 od 13.30 do 17. 00 hod. v centru ARPIDA, U Hvízdala 9, Č. Budějovice.

Školy při centru ARPIDA sdružují:

-  mateřskou školu (předškolní vzdělávání) - do MŠ lze dítě zapsat kdykoliv po dosažení 3 let věku

-  základní školu 

-  základní školu praktickou

-  základní školu speciální, včetně rehab. vzdělávacího programu ZŠ speciální

-  přípravný stupeň základní školy speciální

Bližší informace o školách při centru ARPIDA, o.p.s. naleznete zde, popřípadě Vám je rádi poskytneme v kanceláři školy - tel: 385 777 030. 

stdClass Object ( [image_intro] => images/jidelnicek/PF.png [float_intro] => right [image_intro_alt] => [image_intro_caption] => [image_fulltext] => [float_fulltext] => [image_fulltext_alt] => [image_fulltext_caption] => )

Centrum ARPIDA přeje všem klientům, rodičům, zaměstnancům, členům, partnerům, spolupracovníkům a příznivcům velkou vánoční radost a požehnaný rok 2015.