ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú.

Již 25 let nabízíme komplexní pomoc rodinám pečujícím o děti, mladistvé a mladé dospělé osoby s tělesným (motorickým) a kombinovaným postižením.

V rámci „Týdne sociálních služeb ČR“, který probíhá po celé naší republice, si Vás dovolujeme pozvat na návštěvu centra ARPIDA, a to  ve čtvrtek 5. října 2017.

Den otevřených dveří v centru ARPIDA - od 10.00 do 14.00 hod. na adrese: centrum ARPIDA, U Hvízdala 9, 370 11 České Budějovice

Den otevřených dveří ve školách při centru ARPIDA  –   možnost pro rodiče či zákonné zástupce zúčastnit se (po předchozí domluvě s třídním učitelem) první vyučovací hodinu výuky ve třídě, kterou navštěvuje jejich dcera nebo syn.

Den otevřených dveří na pracovišti sociálně terapeutických  dílen  HIRZOVA - od 9.00 do 11.00 hod. na adrese: Hirzova 1411/10, 370 05 České Budějovice.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Naši hlavní partneři

Statutární město České Budějovice   Jihočeský kraj Rottary 

 
 

Arpida centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s.

Kontakty

Centrum ARPIDA, z.ú.
U Hvízdala 1402/9
370 11 České Budějovice