ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú.

Již 25 let nabízíme komplexní pomoc rodinám pečujícím o děti, mladistvé a mladé dospělé osoby s tělesným (motorickým) a kombinovaným postižením.

Akce se bude konat  v sobotu 26. května na místním fotbalovém hřišti u rybníka Velký hajský. Jsou připravené čtyři trasy přizpůsobené svou náročností všem, kteří mají chuť se zúčastnit. Nejmenší ve věku 0 - 5 let poběží od branky k brance přes fotbalové hřiště. Starší děti si zasoutěží v běhu okolo hřiště. V délce okolo 3 km je naplánovaná rodinná trasa, kterou zvládne (třeba i rychlejší chůzí či s kočárkem) každý. Ti co se běhu nebojí si užijí terénní trasu malebným okolím rybníka Hajský v délce 6 km. Celé odpoledne bude zajištěn doprovodný program a možnost občerstvit se. Večer proběhne afterparty. Do třetice všeho dobrého poběžíme letos pro dvaadvacetiletého Tomáše, který je upoután na mechanický vozík a přeje si elektrický, který mu umožní kvalitnější život.

Více na: https://www.facebook.com/DubenskyBehProDobrouVec/

Naši hlavní partneři

Statutární město České Budějovice   Jihočeský kraj Rottary 

 
 

Arpida centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s.

Kontakty

Centrum ARPIDA, z.ú.
U Hvízdala 1402/9
370 11 České Budějovice