Letošní ročník byl zasvěcen tématu RODINNÉ ZEMĚDĚLSTVÍ aneb NAŠE ZAHRÁDKA A POLE, které zaujalo děti a pedagogy z celého světa natolik, že se ho zúčastnili v rekordním počtu – zaslali 27 868 prací ze 77 zemí světa.

V této nebývalé konkurenci (jestli se u dětských prací dá toto slovo použít) vybrala komise na medailové umístění i práci naší žačky Alenky Anderlové "Kohouti". Dalším žákům z centra ARPIDA Vojtěchu Jančovi, Miloslavu Krejčímu, Barboře Sedláčkové a Jakubu Španvirtovi udělila porota čestné uznání. Dětem k jejich úspěchu srdečně gratulujeme a děkujeme za reprezentaci centra ARPIDA.

Všichni žáci namalovali své práce pod vedením paní učitelky Mgr. Aleny Jankovské, které za tuto odbornou, náročnou a trpělivou práci rovněž srdečně děkujeme. Alenka Anderlová se zúčastnila osobně předání této medaile přímo v Lidické galerii.

Jednalo se o vysoce reprezentativní akci podpořenou několika velvyslanci a vrcholovými politiky České republiky. Bez ohledu na titul funkci a pořadí jsme všichni zmokli, ale výstava stála za to. Podrobnosti si můžete přečíst na stránkách soutěže http://www.mdvv-lidice.cz/ .

Ještě jednou úspěšným malířům a jejich  paní učitelce srdečně gratulujeme.

lidice1lidice2lidice3lidice 4

Fotografie a informace z ozdravného pobytu škol a denního stacionáře pro dospělé, který se konal od 11. do 16. května 2014 v Rožmberku nad Vltavou si můžete prohlédnout a přečíst  zde.

rozmberk1rozmberk2rozmberk3

V sobotu 26. dubna 2014  proběhl v Českém Krumlově Den řemesel pro klienty a rodiče centra ARPIDA.  Moc tímto děkujeme panu Malečkovi a manželům Štěpánkovým za organizaci této skvělé akce a panu Shrbenému za poskytnutí prostor Pivovarské zahrady. 

ck1ck2ck3ck4

                                                                                                                                 České Budějovice 23. dubna 2014

 

Ve smyslu § 183 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., v posledním znění, zveřejňuji seznam registračních čísel žáků, kteří byli přijati do 1. ročníku Praktické školy dvouleté (kód oboru 78-62-C/02) od školního roku 2014/15:

registrační čísla:  2014PrŠ1, 2014PrŠ2, 2014PrŠ3, 2014PrŠ4, 2014PrŠ5.


                                                                                                                                      Mgr. Ing. Marek Wohlgemuth

                                                                                                                                         ředitel centra ARPIDA, o.s.