ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú.

Již 25 let nabízíme komplexní pomoc rodinám pečujícím o děti, mladistvé a mladé dospělé osoby s tělesným (motorickým) a kombinovaným postižením.

Přijímací řízení na praktickou školu dvouletou pro školní rok 2012/2013

Ředitel školy vyhlašuje přijímací řízení pro přijetí ke studiu na praktické škole dvouleté; kód oboru KKOV: 78-62-C/002, které se koná 2. května 2012 od 8:00 hod v ředitelně centra ARPIDA, o.s. 
Počet přijímaných uchazečů je stanoven na 3 žáky.   
Kritéria pro přijímací řízení:  

1. Hodnocení na vysvědčení ze základního vzdělávání z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku.

2. Úroveň všeobecných znalostí a motivace ke studiu, zjišťovaná ústním pohovorem v den konání přijímacího řízení.

Naši hlavní partneři

Statutární město České BudějoviceJihočeský kraj Rottary       anauk     borovka new    

Arpida centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s.

Kontakty

Centrum ARPIDA, z.ú.
U Hvízdala 1402/9
370 11 České Budějovice

Darujme.cz