ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú.

Již 25 let nabízíme komplexní pomoc rodinám pečujícím o děti, mladistvé a mladé dospělé osoby s tělesným (motorickým) a kombinovaným postižením.

Přijímací řízení na praktickou školu dvouletou pro školní rok 2012/2013

Ředitel školy vyhlašuje přijímací řízení pro přijetí ke studiu na praktické škole dvouleté; kód oboru KKOV: 78-62-C/002, které se koná 2. května 2012 od 8:00 hod v ředitelně centra ARPIDA, o.s. 
Počet přijímaných uchazečů je stanoven na 3 žáky.   
Kritéria pro přijímací řízení:  

1. Hodnocení na vysvědčení ze základního vzdělávání z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku.

2. Úroveň všeobecných znalostí a motivace ke studiu, zjišťovaná ústním pohovorem v den konání přijímacího řízení.

Naši hlavní partneři

Statutární město České BudějoviceJihočeský kraj Rottary   borovka   bosch logo res 340x111  agrofert

 
 

Arpida centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s.

Kontakty

Centrum ARPIDA, z.ú.
U Hvízdala 1402/9
370 11 České Budějovice

Darujme.cz