ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú.

Již 25 let nabízíme komplexní pomoc rodinám pečujícím o děti, mladistvé a mladé dospělé osoby s tělesným (motorickým) a kombinovaným postižením.

Výsledky přijímacího řízení na Praktickou školu dvouletou

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        České Budějovice 2. května 2012

 

Ve smyslu § 183 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., v posledním znění, zveřejňuji seznam registračních čísel žáků, kteří byli přijati do 1. ročníku Praktické školy dvouleté (kód oboru 78-62-C/02) od školního roku 2012/13:

 

 registrační číslo 2012/11

 

                                                                                                                                                         Doc. PhDr. Jiří Jankovský, Ph.D.

                                                                                                                                                         ředitel centra ARPIDA, o.s.

 

 

 

 

Naši hlavní partneři

Statutární město České BudějoviceJihočeský kraj Rottary       anauk     borovka new    

Arpida centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s.

Kontakty

Centrum ARPIDA, z.ú.
U Hvízdala 1402/9
370 11 České Budějovice

Darujme.cz