ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú.

Již 25 let nabízíme komplexní pomoc rodinám pečujícím o děti, mladistvé a mladé dospělé osoby s tělesným (motorickým) a kombinovaným postižením.

A20Z původně soukromé aktivity skupiny rodičů dětí se zdravotním postižením, kteří toužili po zajištění denních služeb pro své děti bez nutnosti internátního umístění, se na zelené louce ve Čtyřech Dvorech dostavěl před 20 lety objekt Arpidy – centra pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením. Stalo se tak zásluhou charismatické osoby pana Miloslava Cibocha. Díky prvnímu daru jednoho milionu korun od České pojišťovny byl v roce 1990 vytvořen projekt. Další výstavba byla financována z výtěžku loterie Občanského fóra.

V roce 1993 byla dokončena výstavba budovy centra a vstupem odborného pohledu ředitele Jiřího Jankovského se začala tvořit koncepce uceleného systému rehabilitace. Tím začala odborná činnost zaměřená na cílovou skupinu osob s tělesným a kombinovaným postižením.

Centrum ARPIDA nabízí komplexní koordinovanou péči v duchu uceleného systému rehabilitace (prostředky léčebné, sociální, pedagogické a pracovní) osobám s tělesným (motorickým) a kombinovaným postižením. Při naplňování svého poslání účelně propojuje a koordinuje péči v oblasti zdravotní, sociální a výchovně vzdělávací. Zajišťuje tak odbornou činnost detekční, diagnostickou, terapeutickou, rehabilitační, respitní, výchovně vzdělávací, zájmovou, poradenskou, metodickou, posudkovou a preventivní, včetně tzv. rané péče (podpory). Cílem poskytované péče je dosažení pokud možno optimálního vývoje každého jednotlivce ve smyslu jeho maximální možné soběstačnosti a integrace v jeho přirozeném sociálním prostředí, tedy především v rodině.

 Při veškeré činnosti se centrum ARPIDA opírá o základní principy křesťanské etiky respektující vzájemnou úctu, sounáležitost, sdílení, solidaritu a porozumění. V odborné práci jsou maximálně respektovány mezioborové vztahy. Důraz je kladen jednak na vysokou odbornost a zároveň též na lidský rozměr poskytované péče.

V současnosti využívá služeb centra ARPIDA denně více než 150 dětí a dospělých osob s tělesným a kombinovaným postižením. Ambulantní služby zajišťuje centrum ARPIDA  pro dalších cca 2500 osob z celého jihočeského kraje a pro svou komplexnost a odbornost je zájem o tyto služby rozšířen prakticky na celou Českou republiku.

Již 20 let tak díky občanskému sdružení ARPIDA a díky podpoře ze strany státu, firem i jednotlivců mají osoby se zdravotním postižením a jejich rodiny odborné i lidské zázemí a pomoc.

Naši hlavní partneři

Statutární město České BudějoviceJihočeský kraj Rottary       anauk     borovka new    

Arpida centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s.

Kontakty

Centrum ARPIDA, z.ú.
U Hvízdala 1402/9
370 11 České Budějovice

Darujme.cz