ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú.

Již 25 let nabízíme komplexní pomoc rodinám pečujícím o děti, mladistvé a mladé dospělé osoby s tělesným (motorickým) a kombinovaným postižením.

V průběhu roku 2014 centrum Arpida zakoupilo pračku v hodnotě 12.800,- Kč  v rámci zajištění provozu denního stacionáře včetně příslušenství. Nová pračka zároveň splňuje základní požadavky na obsluhu osobou s tělesným postižením a uživatelům sociálních terapeutických dílen tak umožňuje rozvoj dalších pracovních návyků. Touto cestou chceme poděkovat firmě Lesy České republiky, s.p. za finanční příspěvek v celkové výši 10.000,- Kč.

Naši hlavní partneři

Statutární město České BudějoviceJihočeský kraj Rottary       anauk     borovka new    

Arpida centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s.

Kontakty

Centrum ARPIDA, z.ú.
U Hvízdala 1402/9
370 11 České Budějovice

Darujme.cz