ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú.

Již 25 let nabízíme komplexní pomoc rodinám pečujícím o děti, mladistvé a mladé dospělé osoby s tělesným (motorickým) a kombinovaným postižením.

Rada města Český Krumlov rozhodla o poskytnutí významné finanční podpory v částce 38 000,- Kč centru ARPIDA, z. ú. v Českých Budějovicích, a to na úhradu osobních nákladů pracovníků v sociálních službách (denní stacionář) naší organizace v roce 2018.

Za tuto velmi účinnou formu pomoci upřímně děkujeme. ck mesto logo

 

Naši hlavní partneři

Statutární město České Budějovice   Jihočeský kraj Rottary 

 
 

Arpida centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s.

Kontakty

Centrum ARPIDA, z.ú.
U Hvízdala 1402/9
370 11 České Budějovice