ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú.

Již 25 let nabízíme komplexní pomoc rodinám pečujícím o děti, mladistvé a mladé dospělé osoby s tělesným (motorickým) a kombinovaným postižením.

V rámci systému Značka kvality získalo centrum ARPIDA, při hodnocení sociální služby denní stacionáře, maximální počet pět hvězd. Stalo se tak jedním z prvních zařízení v republice, které toto ocenění získalo. Certifikát má platnost tři roky a poté musí zařízení projít opět novým hodnocením. Doposud se o tuto certifikaci mohli ucházet pouze pobytová zařízení pro seniory.

            „V loňském roce jsme byli vyzváni Asociací poskytovatelů sociálních služeb ke spolupráci při vytváření metodiky hodnocení ambulantních služeb. Zároveň byla Arpida pilotním zařízením, které tímto hodnocením prošlo“ vysvětluje vedoucí sociálních služeb Arpidy Mgr. Dana Kopecká a dodává „i pro nás to bylo důležitá zpětná vazba o úrovni poskytování našich služeb“.

            „Velké poděkování patří i samotným zaměstnancům denních stacionářů za jejich obětavou profesionální práci s lidským přístupem. Navíc celý proces byl náročný i administrativně“ doplňuje ještě Dana Kopecká, která pracuje v centru Arpida již dvacet let.

            „Pro nás je získání pěti hvězd velkým úspěchem a zároveň velkým oceněním, že jsou naše služby na té nejvyšší úrovni“, konstatuje ředitel Arpidy Mgr. Ing. Marek Wolgemuth. „Tuto kvalitu nabízíme i ve  všech ostatních typech našich služeb, tvořících systém ucelené péče, již téměř 21 let. A rozhodně nejde jenom o to dostat ocenění kvality, ale zejména o to udržet tuto kvalitu a neustále ji posouvat a přizpůsobovat potřebám našich klientů z cílové skupiny osob s tělesným a kombinovaným postižením“.

Slavnostní předání certifikátu proběhlo na Kongresu Asociace poskytovatelů v Táboře.

Značka kvality je externí systém hodnocení kvality sociálních služeb, který je založen na udělování bodů a z něj vycházejícího přidělení hvězd. Podstatou certifikace je hodnocení kritérií ve čtyřech oblastech služby: prostorové dispozice a personální zajištění služby, podpora integrace uživatelů do běžného života, rozvoj individuálních kompetencí, péče a stravování.  Od roku 2013 je Značka kvality součástí prestižního vládního Programu Česká kvalita.  

   

Naši hlavní partneři

Statutární město České BudějoviceJihočeský kraj Rottary       anauk     borovka new    

Arpida centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s.

Kontakty

Centrum ARPIDA, z.ú.
U Hvízdala 1402/9
370 11 České Budějovice

Darujme.cz