1 Aktuální informace o provozu centra ARPIDA - leden 2021 - centrum Arpida

ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú.

Již 25 let nabízíme komplexní pomoc rodinám pečujícím o děti, mladistvé a mladé dospělé osoby s tělesným (motorickým) a kombinovaným postižením.

Aktualizace 2. 1. 2021

MŠ, ZŠ, ŠD  a SŠ,  sociální a zdravotní služby jsou v provozu. 

Uzavření škol od 4. ledna 2021 se netýká speciálních škol.  Výuka v MŠ, ZŠ a SŠ při centru ARPIDA bude normálně probíhat, při dodržování zpřísněných opatřeních, které platí v naší škole již od listopadu. V případě jakýchkoliv změn budeme všechny zákonné zástupce na okamžitě kontaktovat s bližšími informacemi.

Nošení roušky ve  prostorách  centra ARPIDA je povinné pro všechny osoby včetně doprovodu (povinnost se nevztahuje na uživatele,  jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu).

Dezinfekce rukou při vstupu do objektu centra ARPIDA  je povinná pro všechny osoby. Zákaz vstupu osobám s respirační chorobou a osobám v karanténě (bez měření teploty pouze na základě osobní odpovědnosti a ohleduplnosti k ostatním). Při zjevných příznacích budeme požadovat vyšetření lékaře. Žádáme o okamžité telefonické oznámení třídnímu učiteli v případě zdravotních problémů dítěte a osob ve společné domácnosti s příznaky infekce Covid19 (horečka, kašel, dušnost, únava, nechutenství).

Snažíme se dodržovat všechny potřebná hygienická opatření a minimalizovat možnosti přenosu nákazy v centru ARPIDA.  Prosíme Vás proto i nadále o důsledné dodržování všech nařízených a doporučených hygienických opatření a děkujeme Vám za trpělivost a spolupráci.  Více informací Vám poskytne zdravotní sestra centra ARPIDA - paní A. Wohlgemuthová, tel: 385 777 016

 Děkujeme, že svojí osobní zodpovědností chráníte sebe i své okolí.

Naši hlavní partneři

Statutární město České BudějoviceJihočeský kraj Rottary       anauk     borovka new  

Arpida centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s.

Kontakty

Centrum ARPIDA, z.ú.
U Hvízdala 1402/9
370 11 České Budějovice

Darujme.cz