ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú.

Již 25 let nabízíme komplexní pomoc rodinám pečujícím o děti, mladistvé a mladé dospělé osoby s tělesným (motorickým) a kombinovaným postižením.

Oznámení o zápisu do škol při centru ARPIDA, o.p.s. na školní rok 2021/22, který se koná v termínu od 1. dubna do 30.  dubna 2021.  Dle rozhodnutí MŠMT,  v  případě škol zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona proběhne zápis  distančně předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte (včetně povinné dokumentace ze školského poradenského zařízení) příslušné škole.

Přijímání k povinné školní docházce probíhá dle správního řádu. Podle § 37 správního řádu je možné žádost o přijetí učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

- do datové schránky školy (r9tgyqd)

 - e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (kontaktní e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

 - poštou (MŠ, ZŠ a PrŠ při centru ARPIDA, U Hvízdala 9, České Budějovice, 370 11)

 - osobním podáním ve škole (kancelář školy)

K žádosti zákonný zástupce přiloží kopii rodného listu dítěte, a to buď v digitální podobě (sken, fotografie) nebo v papírové podobě – prostá kopie. Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

Dokumenty ke stažení: 

Žádost o přijetí k povinné školní docházce

 

Zapsány budou děti, které dovrší 6 let věku do 31. 8. 2021 a děti, které měly odklad školní docházky a předběžně (na žádost rodičů) i děti, které dovrší 6 let věku po 1. 9. 2021.  Přijato bude maximálně 20 žáků, do naplnění kapacity školy. Přijetí dítěte do základní školy a  základní školy speciální je možné pouze na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení (speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko-psychologické poradny).

 

V případě naplnění kapacity budou použity následující kritéria:

- sourozenec ve škole v době zápisu

- losování

Školy při centru ARPIDA sdružují: mateřskou školu - do MŠ lze dítě zapsat po dosažení 3 let věku (zápis do MŠ proběhne v květnu 2021), základní školu, základní školu speciální, přípravný stupeň základní školy speciální.  Školy při centru ARPIDA jsou určeny pro děti s tělesným (pohybovým) a kombinovaným postižením.  Další informace Vám rádi poskytneme kanceláří školy – tel: 385 777 030, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Těšíme se na setkání s Vámi.

 

Naši hlavní partneři

Statutární město České BudějoviceJihočeský kraj Rottary       anauk     borovka new  

Arpida centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s.

Kontakty

Centrum ARPIDA, z.ú.
U Hvízdala 1402/9
370 11 České Budějovice

Darujme.cz