ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú.

Již 25 let nabízíme komplexní pomoc rodinám pečujícím o děti, mladistvé a mladé dospělé osoby s tělesným (motorickým) a kombinovaným postižením.

Za 50 dní od spuštění veřejné sbírky se díky štědrosti všech dárců podařilo vybrat již celkem 6 421 138 Kč.   Na vybrané částce se významně podílely i dvě tradiční akce. Na Andělské aukci se vydražilo 28 obrazů, které nakreslily děti z arteterapeutického ateliéru při centru ARPIDA, za celkem 567 000 Kč. Fanoušci  HC Motor ČB pak  ukázali na konec roku 2021 svá velká srdce.  Aukce speciálních dresů, obrázků a masky Dominika Hrachoviny a další doprovodné akce přinesly na projekt ARPIDA+ celkem dalších 333 594 Kč. Nezanedbatelnou část ale stále tvoří soukromí dárci, včetně těch anonymních. Kromě financí se podařilo získat i něco stejně cenného - čas. Sbírka tedy bude pokračovat dál i na přelomu 2021/2022 a naděje na brzkou výstavbu nového areálu stále žije. “S ohledem na společenskou potřebnost tohoto projektu a dosažení zatím jen části potřebné finanční podpory, jsme díky vstřícnému přístupu Centra pro regionální rozvoj získali zásadní možnost průběžného čerpání dotace” říká ředitel centra Arpida Marek Wohlgemuth. V průběhu ledna bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby a do měsíce bude vedení Arpidy znát celkovou částku, za kterou stavba vznikne. V tuto chvíli je pro centrum jistých 51 milionů z dotace IROP a podporu přislíbil Jihočeský kraj a město České Budějovice. Další finance se snaží centrum ARPIDA získat prostřednictvím benefiční kampaně, do které se mimo dárců už připojili i známé osobnosti veřejného života.  Již teď je ale jisté, že bez dalšího přispění donátorů, státu a široké veřejnosti by mohla být včasná realizace projektu ohrožena.  

Ředitel centra Arpida Marek Wohlgemuth k projektu dodává: “Děkujeme všem, kteří vyslyšeli naší naléhavou prosbu a podpořili náš projekt ARPIDA+ pro dospělé osoby s tělesným a kombinovaným postižením. Vaše pomoc je pro nás velkou nadějí, ale zejména závazkem a motivací. Nejen proto, ale i s ohledem na naléhavost potřebnosti tohoto projektu a zatím dosažení jen části potřebné finanční podpory, jsme jednali s poskytovateli dotace a získali možnost průběžné platby dotace. Tím se nám otevřel časový prostor pro další hledání finančních zdrojů a můžeme celou naši kampaň s výzvou a prosbou o pomoc prodloužit. Proto JEDEME DÁL. AŽ DO CÍLE.”  Sledujte naše webové stránky www.arpidaplus.cz, kde se dozvíte veškeré novinky o projektu, a kde nám můžete přispět i on-line.

I Vaše  malá pomoc přináší velkou naději, děkujeme. 

 

Naši hlavní partneři

Statutární město České BudějoviceJihočeský kraj Rottary       anauk     borovka new    

Arpida centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s.

Kontakty

Centrum ARPIDA, z.ú.
U Hvízdala 1402/9
370 11 České Budějovice

Darujme.cz