ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú.

Již 25 let nabízíme komplexní pomoc rodinám pečujícím o děti, mladistvé a mladé dospělé osoby s tělesným (motorickým) a kombinovaným postižením.

Ředitel školy vyhlašuje přijímací řízení pro přijetí ke studiu na Praktické škole jednoleté; kód oboru: 78-62-C/01 a Praktické škole dvouleté; kód oboru: 78-62-C/02 na školní rok 2023/24. Přihlášky ke studiu do denní formy vzdělávání v praktické škole jednoleté a dvouleté je nutné odevzdat řediteli školy (osobně, poštou)  do 1. března 2023.

Praktická škola jednoletá je určena pro žáky se středně těžkým a těžkým stupněm mentálního postižení a souběžným postižením více vadami (tělesné postižení), kteří ukončili základní vzdělávání v základní škole speciální (včetně rehabilitačního vzdělávacího programu).

Praktická škola dvouletá je určena žákům se středně těžkým mentálním postižením, případně lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením (tělesné postižení), kteří ukončili povinnou školní docházku.

Kritéria pro přijímací řízení:  

1. Hodnocení na vysvědčení ze základního vzdělávání z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku.

2. Zdravotní stav odpovídající typu zvoleného oboru – potvrzení lékaře

3. Vyjádření ŠPZ k zařazení žáka do zvoleného oboru.

Maximální počet přijímaných studentů je 7.  Více informací Vám rádi poskytneme v kanceláři školy - tel: 385 777 030.

Naši hlavní partneři

Statutární město České BudějoviceJihočeský kraj Rottary       anauk     borovka new  

Arpida centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s.

Kontakty

Centrum ARPIDA, z.ú.
U Hvízdala 1402/9
370 11 České Budějovice

Darujme.cz