ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú.

Již 25 let nabízíme komplexní pomoc rodinám pečujícím o děti, mladistvé a mladé dospělé osoby s tělesným (motorickým) a kombinovaným postižením.

Centrum ARPIDA pokračuje v realizaci projektu ARPIDA+ campus životních příležitostí. Příspěvky od veřejnosti a dárců dosáhly úžasné výše 7 mil. Kč. Za každý dar upřímně děkujeme!  Na konci března 2022 bylo dokončeno výběrové řízení na dodavatele stavby. V průběhu tohoto řízení se v důsledku politické a hospodářské situace dramaticky změnily podmínky, které významně ohrožují realizaci stavby a reálně nám znemožňují využití dotace z IROP (ohrožení pevně daného termínu dostavby, dramatické zvýšení ceny projektu a tím nárůst spoluúčasti centra ARPIDA na téměř 45 % z celkové částky, inflací způsobený nárůst úrokové sazby úvěru a další problémy ohrožující průběh stavby). Navíc za těchto podmínek nám stále k dofinancování projektu chybí 18 mil. Kč. Jihočeský kraj a Město České Budějovice nemají možnost navýšit podporu projektu nad již dohodnutý rámec.

Z tohoto důvodu jsme byli nuceni výběrové řízení na dodavatele stavby zrušit a danou dotaci z IROP nevyužít. Pokračujeme v hledání možnosti získání vyšší dotace a většího časového prostoru v jiných připravovaných dotačních ‎programech a tím nové reálné cesty, která by neohrozila fungování centra ARPIDA v nastávající složité době a umožnila celkovou realizaci projektu ARPIDA+ v co nejkratším časovém období.  

Finanční příspěvky a dary zaslané na náš transparentní účet nezmění samozřejmě účel využití a zůstanou na tomto účtu připravené k financování dalších nákladů spojených s projektem a výstavbou nového areálu. Veškeré informace a novinky budeme průběžně zveřejňovat na našich webech www.arpida.cz, www.arpidaplus.cz a našem facebookovém profilu. 

"Děkujeme upřímně všem partnerům benefiční kampaně, dárcům a spolupracujícím organizacím za vytrvalou podporu, důvěru a trpělivost. V nastávajícím období budeme tuto podporu velmi potřebovat. V našem úsilí vytvořit podmínky pro dospělé osoby s tělesným a kombinovaným postižením nepolevujeme a doufáme v úspěšnou realizaci projektu ARPIDA+. Zároveň děkuji všem kolegům za jejich úsilí, odvedenou práci a přeji další spoustu potřebné energie a zápalu. Věřím, že jedna ztracená cesta znamená novou cestu nalezenou. Čas takto získaný využijeme podle možností k zahájení přípravných stavebních prací‎ z již získaných ‎finančních zdrojů a realizaci dokumentace pro provedení stavby pro budovu sociálně terapeutických dílen.‎“ dodává ředitel centra ARPIDA Marek Wohlgemuth. 

Naši hlavní partneři

Statutární město České BudějoviceJihočeský kraj Rottary       anauk     borovka new    

Arpida centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s.

Kontakty

Centrum ARPIDA, z.ú.
U Hvízdala 1402/9
370 11 České Budějovice

Darujme.cz