Ve středu 20. března se žáci ZŠ praktické zúčastnili projektu Budějovice známé neznámé, který pro ně připravili studenti TF JCU pod vedením pana Mgr. Zdeňka Touška. V rámci této akce se žáci seznámili s historií a některými zajímavými pamětihodnostmi  města České  Budějovice. Akce se mimořádně vydařila a ještě jednou děkujeme Všem, kteří se na  její přípravě podíleli.

cb1cb2cb3cb4

Ve čtvrtek 7.března uspořádal cirkus LOUIS KNIE JUN. zdarma speciální vystoupení  pro centrum Arpida a další poskytovatele sociálních služeb. Klienti i zaměstnanci centra Arpida si užili skvělé představení, při kterém se  ani minutu nenudili a odnesli si spoustu nezapomenutelných zážitků.

Rádi bychom ještě jednou poděkovali celému cirkusu LOUIS KNIE JUN. (zejména paní Iloně Píštěkové Knie) za příjemně strávené dopoledne.

cirkuscirkus 2cirkus 3

Ředitel školy vyhlašuje přijímací řízení pro přijetí ke studiu na Praktické škole dvouleté; kód oboru KKOV: 78-62-C/02, které se koná 25. dubna 2013 od 14:30 hod v centru ARPIDA, o.s.  
Počet přijímaných uchazečů je stanoven na 6 studentů.    

Kritéria pro přijímací řízení:  

1. Hodnocení na vysvědčení ze základního vzdělávání z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku.

2. Úroveň všeobecných znalostí a motivace ke studiu, zjišťovaná ústním pohovorem v den konání přijímacího řízení.


 

                                                                                                                                        Mgr. Ing. Marek Wohlgemuth

 

                                                                                                                                        ředitel centra Arpida,

 

                                                                                                                                        škol a školských zařízení


                                                                                                                                        České Budějovice  31. ledna 2013

Ve smyslu § 183 odst. 2 zákona 561/2004 Sb.,  v posledním znění,  zveřejňuji seznam registračních čísel žáků, kteří byli přijati do 1. ročníku k základnímu vzdělávání od školního roku 2013/14. 

Základní škola: 2013/5, 2013/7, 2013/10, 2013/11

Základní škola praktická: 2013/8

Základní škola speciální: 2013/3, 2013/6, 2013/9

Základní škola speciální – RP: 2013/2, 2013/4

                                                                       

                                                                                                                                         Mgr. Ing. Marek Wohlgemuth

                                                                                                                                         ředitel centra Arpida,

                                                                                                                                         škol a školských zařízení