Děkujeme srdečně společnosti ČEPS a.s. za velkorysý dar 950 tisíc Kč na vybudování a rekonstrukci bezbariérového přístupu do prostor centra Arpida v 1. patře. Jedná se o nově vytvořené prostory, které neměly zatím svůj vlastní bezbariérový přístup. Byla vybudována samoobslužná plošina pro přepravu vozíčkářů. Dále byl zrekonstruován původní výtah v areálu centra ARPIDA a byla provedena rekonstrukce úseku vodoléčby (rehabilitační bazén).

CEPS logo 2008

plosinaBazén 1

Velmi vděčni jsme našemu tradičnímu a nejvýznamnějšímu dárci, společnosti E.ON ČR, za velkorysý dar v částce 400 tisíc Kč, který je určen na podporu provozních nákladů centra ARPIDA. Za tuto velmi účinnou formu pomoci upřímně děkujeme.logoeon.gif

Rada města Český Krumlov rozhodla o poskytnutí významné finanční podpory v částce 30 298,- Kč centru ARPIDA, o.s. v Českých Budějovicích a to na úhradu osobních nákladů pracovníků v sociálních službách naší organizace v roce 2012.

Za tuto velmi účinnou formu pomoci upřímně děkujeme.  logo-ck