Přijímací řízení na praktickou školu dvouletou pro školní rok 2012/2013

Ředitel školy vyhlašuje přijímací řízení pro přijetí ke studiu na praktické škole dvouleté; kód oboru KKOV: 78-62-C/002, které se koná 2. května 2012 od 8:00 hod v ředitelně centra ARPIDA, o.s. 
Počet přijímaných uchazečů je stanoven na 3 žáky.   
Kritéria pro přijímací řízení:  

1. Hodnocení na vysvědčení ze základního vzdělávání z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku.

2. Úroveň všeobecných znalostí a motivace ke studiu, zjišťovaná ústním pohovorem v den konání přijímacího řízení.

Rozhodnutí o přijetí žáků ke vzdělávání 

                                                                                                   České Budějovice 10. února 2012


Ve smyslu § 183 odst. 2 zákona 561/2004 Sb.,  v posledním znění,  zveřejňuji seznam registračních čísel žáků, kteří byli přijati do 1. ročníku k základnímu vzdělávání od školního roku 2012/13.
 

Základní škola: 2012/1, 2012/3, 2012/4

Základní škola praktická: 2012/2 

Do Přípravného stupně základní školy speciální byli přijati žáci s těmito registračními čísly: 2012/5, 2012/6

                                                                       

                                                                                                 Doc. PhDr. Jiří Jankovský, Ph.D.

                                                                                                 ředitel centra ARPIDA,

                                                                                                 škol a školských zařízení

                                                                           

stdClass Object ( [image_intro] => [float_intro] => [image_intro_alt] => [image_intro_caption] => [image_fulltext] => [float_fulltext] => [image_fulltext_alt] => [image_fulltext_caption] => )

Centrum ARPIDA přeje všem dětem, rodičům, klientům, zaměstnancům, členům, partnerům a spolupracovníkům velkou vánoční radost a požehnaný rok 2012.

pf_2012.jpg

Andělská aukce 2011 - poděkování

 

Čtvrtý ročník Andělské aukce, pořádaný 12. prosince 2011 v DK Metropol, přinesl centru ARPIDA, o.s. neuvěřitelných 535.500,-Kč.  Pro centrum ARPIDA znamená tato finanční částka opravdu značnou pomoc a vděčíme za ni všem lidem dobré vůle, kteří Andělskou aukci připravovali, zajišťovali a především se podíleli na vlastní aukci. Zakoupením obrázků vytvořených v arteterapeutickém atelieru centra ARPIDA dražitelé účinným způsobem našemu centru pomohli. Uvědomujeme si, že bez osobního rozhodnutí každého účastníka aukce centru ARPIDA pomoci, by Andělská aukce nemohla být tak úspěšná.

 


Upřímně všem děkujeme.

 


 

aukce_4.jpgaukce2.jpg