Velmi vděčni jsme našemu tradičnímu a nejvýznamnějšímu dárci, společnosti E.ON ČR, za velkorysý dar v částce 400 tisíc Kč, který je určen na podporu provozních nákladů centra ARPIDA. Za tuto velmi účinnou formu pomoci upřímně děkujeme.logoeon.gif

Rada města Český Krumlov rozhodla o poskytnutí významné finanční podpory v částce 30 298,- Kč centru ARPIDA, o.s. v Českých Budějovicích a to na úhradu osobních nákladů pracovníků v sociálních službách naší organizace v roce 2012.

Za tuto velmi účinnou formu pomoci upřímně děkujeme.  logo-ck

                                                                                                                                                                                                  

Nabízíme volná místa v nástavbovém kurzu Bazální stimulace.  Cílem kurzu je rozšíření a prohloubení teoretických vědomostí a praktických dovedností konceptu Bazální stimulace. 

Termín: 26.1 - 27.1.2012

Místo konání: Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s.

Časový rozsah kurzu: 16 hod.

Lektor: PhDr. Karolína Friedlová

Cena: 4.920,- Kč

Podmínkou pro přijetí do nástavbového kurzu je předchozí absolvování základního certifikovaného kurzu Bazální stimulace. Bližší informace a přihlášku naleznete zde.