ARPIDA ve Vaně a v KFC!

 

Každou středu jste srdečně zváni od 9.00 – 11.00 hod. do kavárny Horká Vana, kde můžete podpořit studenty Praktické školy dvouleté při centru Arpida tím, že si od nich necháte uvařit ranní kávu, popovídáte si o počasí a zapojíte je tak do běžného života a práce.

Naše studenty můžete každou středu také potkat v KFC na Pražské, kde pomáhají při zajištění chodu restaurace.


Projekt je realizován za finanční podpory Jihočeského kraje. jihocesky_kraj-barevne.jpg
 

kfc.jpghork_vana.jpg

Poděkování  Radě města Český Krumlov

 

Rada města Český Krumlov rozhodla o poskytnutí významné finanční podpory v částce 30 000,-  Kč centru ARPIDA, o.s. v Českých Budějovicích a to na úhradu nákladů spojených s činností a provozem naší organizace v roce 2011. Za tuto velmi účinnou formu pomoci upřímně děkujeme.

ck.jpg

                                                                                              

                   

Průzkum - osoby na vozíku a veřejná doprava 

 

Centrum ARPIDA bylo osloveno dopravní fakultou Univerzity Pardubice k zapojení svých uživatelů sociálních služeb a členů sdružení do průzkumu využívání veřejné dopravy osobami na vozíku. Pokud si přejete se rovněž zapojit klepněte na tento odkaz.

                   V měsíci srpnu tohoto roku byl pro centrum ARPIDA, o.s. pořízen elektrický zvedák Oxford ascend včetně příslušenství, který významným způsobem zlepšil kvalitu poskytovaných sociálních služeb našeho centra zejména klientům v denním stacionáři pro dospělé. Celková hodnota projektu činila 35 400,- Kč. Lesy ČR, s.p. se na tomto projektu podílely částkou 10 000,- Kč.         

    lesy_r.jpg              zvedak.jpg