stdClass Object ( [image_intro] => images/srdce_za_knihu_2022_1.jpg [float_intro] => left [image_intro_alt] => [image_intro_caption] => [image_fulltext] => images/srdce_za_knihu_2022_2.jpg [float_fulltext] => left [image_fulltext_alt] => [image_fulltext_caption] => )

Akademická knihovna Jihočeské univerzity pořádá dobročinnou akci ve prospěch centra ARPIDA. Lidé mohou tuto dobročinnost podpořit buď darováním knihy, nebo zakoupením knihy za symbolických 50 Kč. Celý výtěžek bude věnovám centru ARPIDA. Akce probíhá přímo v Akademické knihovně JU od 28.11.2022 do 21.12.2022.

Srdečně děkujeme Akademické knihovně JU a všem, kteří tuto akci podpoří.

stdClass Object ( [image_intro] => images/ikony/cena_inovace.jpg [float_intro] => left [image_intro_alt] => [image_intro_caption] => [image_fulltext] => [float_fulltext] => [image_fulltext_alt] => [image_fulltext_caption] => )

Centrum ARPIDA bylo ve čtvrtek 16.6.2022 oceněno Cenou INOVACE v sociálních službách za projekt Spolu do života. Tento projekt se úspěšně snaží o individuální a pravidelné začlenění dospělých lidí s tělesným a kombinovaným postižením a vyšší mírou potřebné podpory do běžného prostředí konkrétních firem, organizací a institucí. Využívá k tomu podporu sociální rehabilitace a pravidelnou péči osobní asistence. V současné době se projektu účastní 15 uživatelů, kteří dochází na 20 míst v Českých Budějovicích, Prachaticích, Křemži a Českém Krumlově, kde se podle svých možností a schopností zapojují do každodenního života a snaží se být jeho užitečnou a přirozenou součástí. Na projekt jsme v ARPIDĚ velmi pyšní a zároveň jsme vděční všem spolupracujícím firmám a organizacím, že jej s námi realizují a poskytují tak příležitost pro běžný život i našim dospělým uživatelům. 

Cenu Inovace vyhlašuje Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR ve spolupráci s MPSV ČR a Asociací krajů ČR. V letošním roce bylo oceněno celkem 8 inovativních projektů z celé České republiky.

Spolupracující subjekty:

ČEVAK a.s., Teologická fakulta JU, Moto Boom s.r.o., ČD Cargo a.s., dm drogerie markt s.r.o., Akademická knihovna JU, Jihočeská vědecká knihovna, Biologické centrum AV ČR, Teplárna České Budějovice a.s., Elva Profi s.r.o., Jihočeské divadlo, 1.sociální družstvo VLNA, Úřad práce v Českých Budějovicích, Městský úřad Prachatice, Městský úřad Křemže, COOP Křemže, České korálky ČB, Tomáš Prchal - čištění vozidel, CB auto, Jihočeská televize JTV, a.s., Kláštery Český Krumlov - Městské divadlo Český Krumlov o.p.s., Českobudějovický deník - Vltava Labe media a.s., ICOS Český Krumlov o.p.s., KreBul, o.p.s. 

stdClass Object ( [image_intro] => images/ikony/logoCA3.bmp [float_intro] => left [image_intro_alt] => [image_intro_caption] => [image_fulltext] => [float_fulltext] => [image_fulltext_alt] => [image_fulltext_caption] => )

Zastupitelstvo města České Budějovic na svém zasedání v únoru 2022 rozhodlo o poskytnutí dotace na kofinancování našeho projektu „OSOBNÍ ASISTENCE pro občany města České Budějovice“ ve výši 300 000,- Kč. Poskytnutá dotace bude použita na úhradu nákladů spojených s poskytováním osobní asistence (osobní náklady, provozní náklady a jiné náklady související s poskytováním služby) v období 1-5/2022. Statutárnímu městu České Budějovice upřímně děkujeme za důvěru a velmi významnou finanční podporu a pomoc.

 

„Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice“

stdClass Object ( [image_intro] => images/ikony/aktuality.png [float_intro] => left [image_intro_alt] => [image_intro_caption] => [image_fulltext] => [float_fulltext] => [image_fulltext_alt] => [image_fulltext_caption] => )

V Č. Budějovicích dne 17. 4. 2022

Ve smyslu § 183 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., v posledním znění,  zveřejňujeme seznam registračních čísel žáků, kteří byli přijati do 1. ročníku k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/23.  Základní škola speciální – Díl II: 2022/1