Ve čtvrtek 7. listopadu nám přišla zahrát, v rámci oslav 20ti let činnosti centra ARPIDA,  populární folková skupina Nezmaři. Všichni  posluchači si užili  pohodový večer plný krásných písniček a radosti ze setkání lidí blízkých centru ARPIDA.

nezmari1nezmari2nezmari3

V rámci oslav 20ti let činnosti centra ARPIDA se uskutečnil dne 23. října Den otevřených dveří se slavnostním zahájením provozu nové třídy mateřské školy a nového pracoviště ergoterapie. Ve čtvrtek 24. října se uskutečnil Dětský den pro všechny klienty centra ARPIDA. Více fotografií z obou akcí naleznete zde.

Další akce v rámci oslav 20ti let činnosti připravujeme a budeme Vás o nich informovat.

dod2dod1dod3


Ve čtvrtek 31. října se u příležitosti 20 let činnosti centra ARPIDA uskutečnila odborná zdravotnická konference na téma „Léčba v centru ARPIDA“. Akce, která byla určena zejména pro dětské lékaře a fyzioterapeuty, se setkala s velkým zájmem odborné veřejnosti. Účastníci se v rámci  přednášek  dozvěděli  mnoho zajímavých a praktických  informací  o terapiích a službách poskytovaných  v centru ARPIDA. 

konference1konference 2konference 3

A20Z původně soukromé aktivity skupiny rodičů dětí se zdravotním postižením, kteří toužili po zajištění denních služeb pro své děti bez nutnosti internátního umístění, se na zelené louce ve Čtyřech Dvorech dostavěl před 20 lety objekt Arpidy – centra pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením. Stalo se tak zásluhou charismatické osoby pana Miloslava Cibocha. Díky prvnímu daru jednoho milionu korun od České pojišťovny byl v roce 1990 vytvořen projekt. Další výstavba byla financována z výtěžku loterie Občanského fóra.

V roce 1993 byla dokončena výstavba budovy centra a vstupem odborného pohledu ředitele Jiřího Jankovského se začala tvořit koncepce uceleného systému rehabilitace. Tím začala odborná činnost zaměřená na cílovou skupinu osob s tělesným a kombinovaným postižením.

Centrum ARPIDA nabízí komplexní koordinovanou péči v duchu uceleného systému rehabilitace (prostředky léčebné, sociální, pedagogické a pracovní) osobám s tělesným (motorickým) a kombinovaným postižením. Při naplňování svého poslání účelně propojuje a koordinuje péči v oblasti zdravotní, sociální a výchovně vzdělávací. Zajišťuje tak odbornou činnost detekční, diagnostickou, terapeutickou, rehabilitační, respitní, výchovně vzdělávací, zájmovou, poradenskou, metodickou, posudkovou a preventivní, včetně tzv. rané péče (podpory). Cílem poskytované péče je dosažení pokud možno optimálního vývoje každého jednotlivce ve smyslu jeho maximální možné soběstačnosti a integrace v jeho přirozeném sociálním prostředí, tedy především v rodině.

 Při veškeré činnosti se centrum ARPIDA opírá o základní principy křesťanské etiky respektující vzájemnou úctu, sounáležitost, sdílení, solidaritu a porozumění. V odborné práci jsou maximálně respektovány mezioborové vztahy. Důraz je kladen jednak na vysokou odbornost a zároveň též na lidský rozměr poskytované péče.

V současnosti využívá služeb centra ARPIDA denně více než 150 dětí a dospělých osob s tělesným a kombinovaným postižením. Ambulantní služby zajišťuje centrum ARPIDA  pro dalších cca 2500 osob z celého jihočeského kraje a pro svou komplexnost a odbornost je zájem o tyto služby rozšířen prakticky na celou Českou republiku.

Již 20 let tak díky občanskému sdružení ARPIDA a díky podpoře ze strany státu, firem i jednotlivců mají osoby se zdravotním postižením a jejich rodiny odborné i lidské zázemí a pomoc.