Ředitel školy vyhlašuje přijímací řízení pro přijetí ke studiu na Praktické škole dvouleté; kód oboru KKOV: 78-62-C/02, které se koná 25. dubna 2013 od 14:30 hod v centru ARPIDA, o.s.  
Počet přijímaných uchazečů je stanoven na 6 studentů.    

Kritéria pro přijímací řízení:  

1. Hodnocení na vysvědčení ze základního vzdělávání z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku.

2. Úroveň všeobecných znalostí a motivace ke studiu, zjišťovaná ústním pohovorem v den konání přijímacího řízení.


 

                                                                                                                                        Mgr. Ing. Marek Wohlgemuth

 

                                                                                                                                        ředitel centra Arpida,

 

                                                                                                                                        škol a školských zařízení


                                                                                                                                        České Budějovice  31. ledna 2013

Ve smyslu § 183 odst. 2 zákona 561/2004 Sb.,  v posledním znění,  zveřejňuji seznam registračních čísel žáků, kteří byli přijati do 1. ročníku k základnímu vzdělávání od školního roku 2013/14. 

Základní škola: 2013/5, 2013/7, 2013/10, 2013/11

Základní škola praktická: 2013/8

Základní škola speciální: 2013/3, 2013/6, 2013/9

Základní škola speciální – RP: 2013/2, 2013/4

                                                                       

                                                                                                                                         Mgr. Ing. Marek Wohlgemuth

                                                                                                                                         ředitel centra Arpida,

                                                                                                                                         škol a školských zařízení

Centrum ARPIDA přeje všem dětem, rodičům, klientům, zaměstnancům, členům, partnerům a spolupracovníkům velkou vánoční radost a požehnaný rok 2013.

pf2013pf2013pf2013pf2013

Děkujeme srdečně všem, kteří se zasloužili o výjimečný úspěch 5. ročníku Andělské aukce v DK Metropol. Dětské obrázky z výtvarného ateliéru centra ARPIDA byly vydraženy za neuvěřitelnou částku 688.500,-Kč.

Tohoto nečekaného úspěchu, který se dotýká až sféry zázraků, bylo dosaženo díky dobrotě srdce a velkorysé ochotě dražitelů opravdu účinným způsobem pomoci našemu zařízení, ale také díky nevšední obětavosti všech organizátorů, sponzorů a příznivců, kteří vše bez nároku na honorář připravili a rozhodující mírou se tak zasloužili o jedinečnou sváteční atmosféru celé aukce.                                                                  aukce


Ještě jednou za děti i zaměstnance centra ARPIDA moc děkujeme.