Sociální služby denní stacionář a osobní asistence (ZŠ speciální) splnily veškerá potřebná kritéria a na základě supervize PhDr. Karolíny Friedlové, která je přední propagátorkou a první certifikovanou lektorkou konceptu Bazální stimulace v České republice a zároveň jednatelkou INSTITUTU Bazální stimulace, členkou Mezinárodní asociace Bazální stimulace a odbornou garantkou akreditovaných vzdělávacích programů, obdržely certifikát Pracoviště pracující s konceptem Bazální stimulace.

V roce 2022  se uskutečnila třetí supervize, která je důležitou zpětnou vazbou o implementaci konceptu Bazální stimulace (BS) do přímé péče a o kvalitě poskytované sociální služby. Supervize zjišťuje uplatňování základních a nástavbových prvků konceptu BS a zejména reakce uživatelů na aplikování těchto prvků. Během supervize jsou analyzovány kazuistiky, fotografie a videa jednotlivých uživatelů, kde jsou zdokumentovány jejich reakce na techniky konceptu BS.

Resupervize, které se účastnili pracovníci stacionářů, školy, školky, respitní péče, ergoterapie a muzikoterapie, proběhla úspěšně a Arpidě byl prodloužen certifikát Pracoviště pracující s konceptem Bazální stimulace až do roku 2026.

V současné době  má centrum Arpida celkem 26 proškolených zaměstnanců v základním kurzu Bazální stimulace,  dalších 16 v nástavbovém a 7 v prohlubujícím.

bs1bs2bs4

 

Co je Bazální stimulace?
Bazální stimulace je vědecký pedagogicko-ošetřovatelský koncept podporující vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti člověka. Ošetřovatelská péče nebo pedagogická praxe je v konceptu strukturovaná tak, aby byly podporovány zachovalé schopnosti (komunikační a pohybové) klienta nebo žáka. Předpokladem je také práce s autobiografií (individualitou) klienta a integrace jeho příbuzných do ošetřovatelského nebo pedagogického procesu. Koncept má vypracované rehabilitační techniky pro stimulaci vnímání tělesného schématu (somatická stimulace), vestibulární stimulaci, vibrační, taktilně-haptickou, chuťovou, optickou, auditivní a olfaktorickou stimulaci. Bazální stimulace® je integrovatelná do klinické péče (intenzivní medicína, neonatologie, následná péče) a také do neklinické praxe (domovy pro seniory, ústavy sociální péče, speciální školy, hospice a domácí péče). U klientů s nezvratnými změnami jejich tělesného a duševního stavu výrazně podporuje kvalitu jejich života.(zdroj: http://www.bazalni-stimulace.cz/bazalni_stimulace.php)

 

Zajímavé odkazy:

- video natočené pro certifikaci BS 2016 - ke shlédnutí ZDE.

- stránky Institutu Bazální stimulace (IBS) - http://www.bazalni-stimulace.cz/

- termíny kurzů BS -  http://www.bazalni-stimulace.cz/terminy/

-  dokumenty České televize -  http://www.bazalni-stimulace.cz/media/

 literatura ke konceptu BS - http://www.bazalni-stimulace.cz/o-bazalni-stimulaci/literatura/

 

Naši hlavní partneři

Statutární město České BudějoviceJihočeský kraj Rottary       anauk     borovka new    

Arpida centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s.

Kontakty

Centrum ARPIDA, z.ú.
U Hvízdala 1402/9
370 11 České Budějovice

Darujme.cz