Ceník služeb poskytovaných v centru ARPIDA

 

1.   Školy a školská zařízení

Školné

Mateřská škola

500,- měsíčně

Přípravný stupeň ZŠS

500,-měsíčně kromě letních prázdnin

Základní škola (ZŠ, ZŠP, ZŠS, ZŠS - II)

800,- měsíčně kromě letních prázdnin

Praktická škola jednoletá, dvouletá

800,- měsíčně kromě letních prázdnin

 

Ostatní služby

Školní družina

pro zapsané klienty je poskytována bez úhrady

Zájmové kroužky pod SZČ

1000,- Kč/pololetí

 

 

2.    Sociální služby

Osobní asistence (OA)

Výše úhrady je 115,-Kč za hodinu poskytované služby podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů. Při poskytování služby ve školských zařízeních při centru ARPIDA je výše úhrady 100,- Kč za hodinu (součet časů poskytnutých úkonů) - konkrétní cena je stanovenadleindividuálního plánu odběru služeb.

 

 

Denní stacionář pro osoby s tělesným a mentálním postižením (DSD)

Výše úhrady je 100,-Kč za hodinu poskytované služby.

 

 

Denní stacionář pro osoby s tělesným a hlubokým mentálním postižením (DS)

Výše úhrady je 100,-Kč za hodinu poskytované služby.

 

 

Sociálně terapeutické dílny (STD)

Sociální služba je poskytována bez úhrady.

 

 

Sociální rehabilitace (SR)

Sociální služba je poskytována bez úhrady.

 

 

Raná péče (RP)

Sociální služba je poskytována bez úhrady.

 

 

Odlehčovací služby (OS)

 

Výše úhrady je 115,-Kč za hodinu poskytované služby podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů

Snídaně: 35,- Kč, svačina dopolední: 20,- Kč, oběd: 95,- Kč, svačina odpolední: 20,- Kč večeře: 35,- Kč. Celodenní strava 205,- Kč.

Ubytování: 250,- Kč/den.

 

 

3.   Ostatní služby -  Rehabilitační pobyt dítěte s rodičem

Ubytování

250,- Kč za dospělého a den, 200,- Kč za dítě a den

Oběd

75,- Kč -  dospělá osoba,  50,- Kč - dítě

Bazén

50 Kč za osobu

Hipoterapie

125,- Kč za 15 minut (případně 250,- Kč za 30 minut)

 

Bližší informace ZDE.

 

4.   Stravné

Věk  klienta:

do 6 let

MŠ nad 7 let

do 11 let

do 18 let

18 avíce let

dopolední svačina

9 Kč

12 Kč

13 Kč

13 Kč

13 Kč

oběd

17 Kč

24 Kč

24 Kč

28 Kč

35 Kč

odpolední svačina

9 Kč

10 Kč

15 Kč

15 Kč

15 Kč

 

Poznámka: Klienti DSD a  STD se stravují v jídelně Alzheimercentra. Nabídka svačin není určena pro klienty DSD, STD a SR. Cena oběda pro uživatele denního stacionáře, který je starší 18 let, je 50,- Kč

 

 

5.   Fakultativní služby pro klienty

Doprava na akce pořádané centrem ARPIDA  po Českých  Budějovicích

paušálně 20 Kč

Doprava na akce pořádané centrem ARPIDA  mimo České Budějovice

6,50 Kč

dle ujetých km

Bazén (platí pouze pro klienty STD a SR)

20 Kč/ 1 návštěva

Zajištění individuální pomoci při zvládání úkonů péče o vlastní osobu (platí pouze pro klienty STD)

90,- Kč/hod.

podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů

 

 

 

Tento ceník je platný od 1. června 2022.

 

 

                                                                                                       Mgr. Ing. Marek Wohlgemuth

                                                                                                         ředitel centra ARPIDA, z.ú.

Naši hlavní partneři

Statutární město České BudějoviceJihočeský kraj Rottary       anauk     borovka new  

Arpida centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s.

Kontakty

Centrum ARPIDA, z.ú.
U Hvízdala 1402/9
370 11 České Budějovice

Darujme.cz