ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú.

U Hvízdala 1402/9
České Budějovice 37011

 • +420 385 777 011

datová schránka z.ú. (sociální služby, zdravotnictví) :   33iba9m

datová schránka o.p.s. (školy a školská zařízení):          r9tgyqd

IČO 65053079, DIČ 65053079

Běžný účet: 161544543/0300 

Ředitelství a vedení

Mgr. Ing. Marek Wohlgemuth - ředitel

Mgr. Ing. Marek Wohlgemuth
Ředitel

 • +420 385 777 013
 • +420 602 963 856

Bc. Jan Rada - technik, zástupce ředitele

Bc. Jan Rada
Technik, zástupce ředitele

 • +420 385 777 039
 • +420 608 969 730

Zora Palčisková - sekretariát

Zora Palčisková
Sekretariát

 • +420 385 777 012


Školství

Mgr. Ivan Kolář - Pověřen vedením škol

Mgr. Ivan Kolář
Pověřen vedením škol

Organizace odborné praxe

 • +420 385 777 030
 • +420 731 031 903

Mgr. Jaromír Novák - Pověřen vedením ŠD a OA

Mgr. Jaromír Novák
Pověřen vedením ŠD a OA -škola

 • +420 385 777 030
 • +420 777 648 868

Šárka Břicháčková - Pověřena vedením MŠ

Šárka Břicháčková
Pověřena vedením MŠ

 • +420 385 777 019
 • +420 770 101 414

Irena Stehliková - Vedoucí školní jídelny

Irena Stehliková
Vedoucí školní jídelny

 • +420 385 777 029
 • + 420 774 391 938

arpida

Petra Coufalová
Pověřena vedením SZČ

 • +420 385 777 074
 • +420 770 101 413


Sociální služby

Mgr. Dana Kopecká - Vedoucí sociální pracovnice

Mgr. Dana Kopecká
Vedoucí sociální pracovnice

OA, DS, RP

 • +420 385 777 017
 • +420 777 027 230

Mgr. Jan Šesták, Ph.D. - sociální pracovník

Mgr. Jan Šesták, Ph.D.
vedoucí sociální pracovník

STD, SR, OA spolu

 • +420 385 777 072
 • +420 603 265 49

Více kontaktů na jednotlivé sociální služby ZDE. 


Zdravotnictví

MUDr. Vladimír Peřina - Vedoucí lékař, dětský neurolog

MUDr. Vladimír Peřina
Vedoucí lékař, dětský neurolog

 • +420 385 777 016

Karel Klewar, DiS. - Vedoucí fyzioterapeut

Karel Klewar, DiS.
Vedoucí fyzioterapeut

 • +420 385 777 023
 • +420 778 757 328

Alexandra Wohlgemuthová - Zdravotni sestra, rehab. pobyty rodičů s dětmi

Alexandra Wohlgemuthová
Zdravotni sestra, rehab. pobyty rodičů s dětmi

 • +420 385 777 016
 • +420 720 935 781

Mgr. Štěpánka Rešlová - Klinický logoped

Mgr. Štěpánka Rešlová
Klinický logoped

 • +420 385 777 062


Speciálně pedagogické centrum

 • +420 385 777 022, +420 770 101 418
Mgr. Ivana Slámová - pověřena řízením SPC, speciální pedagog

Mgr. Ivana Slámová
Pověřena řízením SPC, speciální pedagog

 • +420 385 777 022
 • +420 770 101 418

PhDr. Zuzana Vítová - Psycholog

PhDr. Zuzana Liebenberger
Psycholog

 • +420 385 777 022

Fundraising, projekty, PR

faktorova

Ing. Jana Faktorová
Hlavní ekonomka

 • +420 385 777 050
 • +420 602 540 939

lebduskova3

Ing. Patricia Lebdušková
Fundraiserka, projektová manažerka

 • +420 385 777 075
 • +420 737 779 055


Ondřej Hellebrant

Bc. Ondřej Hellebrant
PR manažer

 • +420 608 832 325Materiálně - technické zázemí

Bc. Jan Rada - technik, zástupce ředitele

Bc. Jan Rada
Technik, zástupce ředitele

 • +420 385 777 039
 • +420 608 969 730

netrefova

Jana Hořejší
Zásobování, nákupy, sklady

 • +420 385 777 074

Vladislav Štěpán - Domovník

Ladislav Štěpán
Domovník

 • +420 385 777 011
 • +420 775 411 069


 

 
 
 
 
 
 

Naši hlavní partneři

Statutární město České BudějoviceJihočeský kraj Rottary   borovka   bosch logo res 340x111   anauk

Arpida centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s.

Kontakty

Centrum ARPIDA, z.ú.
U Hvízdala 1402/9
370 11 České Budějovice

Darujme.cz