ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú.

U Hvízdala 1402/9
České Budějovice 37011

 • +420 385 777 011

datová schránka z.ú. (sociální služby, zdravotnictví) :   33iba9m

datová schránka o.p.s. (školy a školská zařízení):          r9tgyqd

IČO 65053079, DIČ 65053079

Běžný účet: 161544543/0300 

Ředitelství a vedení

Mgr. Ing. Marek Wohlgemuth - ředitel

Mgr. Ing. Marek Wohlgemuth
Ředitel

 • +420 385 777 013
 • +420 602 963 856

Bc. Jan Rada - technik, zástupce ředitele

Bc. Jan Rada
Technik, zástupce ředitele

 • +420 385 777 039
 • +420 608 969 730

Zora Palčisková - sekretariát

Zora Palčisková
Sekretariát

 • +420 385 777 012


Školství

Mgr. Ivan Kolář - Pověřen vedením škol

Mgr. Ivan Kolář
Pověřen vedením škol

Organizace odborné praxe

 • +420 385 777 030
 • +420 731 031 903

Mgr. Jaromír Novák - Pověřen vedením ŠD a OA

Mgr. Jaromír Novák
Pověřen vedením ŠD a OA -škola

 • +420 385 777 030
 • +420 777 648 868

Šárka Břicháčková - Pověřena vedením MŠ

Šárka Břicháčková
Pověřena vedením MŠ

 • +420 385 777 019
 • +420 770 101 414

Irena Stehliková - Vedoucí školní jídelny

Irena Stehliková
Vedoucí školní jídelny

 • +420 385 777 029
 • + 420 774 391 938

arpida

Petra Coufalová
Pověřena vedením SZČ

 • +420 385 777 074
 • +420 770 101 413


Sociální služby

Mgr. Dana Kopecká - Vedoucí sociální pracovnice

Mgr. Dana Kopecká
Vedoucí sociální pracovnice

OA, DS, RP

 • +420 385 777 017
 • +420 777 027 230

Mgr. Jan Šesták, Ph.D. - sociální pracovník

Mgr. Jan Šesták, Ph.D.
vedoucí sociální pracovník

STD, SR, OA spolu

 • +420 385 777 072
 • +420 603 265 491

Více kontaktů na jednotlivé sociální služby ZDE. 


Zdravotnictví

MUDr. Vladimír Peřina - Vedoucí lékař, dětský neurolog

MUDr. Vladimír Peřina
Vedoucí lékař, dětský neurolog

 • +420 385 777 016

Karel Klewar, DiS. - Vedoucí fyzioterapeut

Karel Klewar, DiS.
Vedoucí fyzioterapeut

 • +420 385 777 023
 • +420 778 757 328

Alexandra Wohlgemuthová - Zdravotni sestra, rehab. pobyty rodičů s dětmi

Alexandra Wohlgemuthová
Zdravotni sestra, rehab. pobyty rodičů s dětmi

 • +420 385 777 016
 • +420 720 935 781

Mgr. Štěpánka Rešlová - Klinický logoped

Mgr. Štěpánka Rešlová
Klinický logoped

 • +420 385 777 062


Speciálně pedagogické centrum

 • +420 385 777 022, +420 770 101 418, datová schránka: ik5ykic
Mgr. Ivana Slámová - pověřena řízením SPC, speciální pedagog

Mgr. Ivana Slámová
Pověřena řízením SPC, speciální pedagog

 • +420 385 777 022
 • +420 770 101 418

PhDr. Zuzana Vítová - Psycholog

PhDr. Zuzana Liebenberger
Psycholog

 • +420 385 777 022

Fundraising, projekty, PR

faktorova

Ing. Jana Faktorová
Hlavní ekonomka

 • +420 385 777 050
 • +420 602 540 939

lebduskova3

Ing. Patricia Lebdušková
Fundraiserka, projektová manažerka

 • +420 385 777 075
 • +420 737 779 055


Ondřej Hellebrant

Bc. Ondřej Hellebrant
PR manažer

 • +420 608 832 325Materiálně - technické zázemí

Bc. Jan Rada - technik, zástupce ředitele

Bc. Jan Rada
Technik, zástupce ředitele

 • +420 385 777 039
 • +420 608 969 730

netrefova

Jana Hořejší
Zásobování, nákupy, sklady

 • +420 385 777 074

Vladislav Štěpán - Domovník

Ladislav Štěpán
Domovník

 • +420 385 777 011
 • +420 775 411 069


 

 
 
 
 
 
 

Naši hlavní partneři

Statutární město České BudějoviceJihočeský kraj Rottary       anauk   logo cz-01 1  borovka new

Arpida centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s.

Kontakty

Centrum ARPIDA, z.ú.
U Hvízdala 1402/9
370 11 České Budějovice

Darujme.cz