ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú. vyhlašuje výběrové řízení na rezidenční místo v oboru specializačního vzdělávání 

KLINICKÝ LOGOPED.

Lhůta pro podání přihlášek: do 31.5.2019

Místo pro podání přihlášek: ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú., U Hvízdala 1402/9, České Budějovice, 370 11

Kritéria pro hodnocení uchazečů/ček:

- odborná způsobilost,

- zdravotní způsobilost,

- bezúhonnost,

- zařazení do oboru specializačního vzdělávání,

- motivace uchazeče/čky pro zařazení do specializačního vzdělávání v oboru a do dotačního programu,

- dosavadní odborná praxe.

Seznam dokladů, které uchazeči/čky přikládají k přihlášce:

- přihláška dle vyhlášky 186/2009 Sb., Vyhláška o stanovení postupu při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběhu výběrového řízení na rezidenční místo a základních kritériích výběru rezidenta (o rezidenčních místech)

- osobní dotazník dle Vyhlášky o rezidenčních místech

- výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců,

- lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců,

- potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání,

- neověřenou kopii dokladu potvrzující získání odborné způsobilosti,

- neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji uchazeč/čka získal/

- přehled odborné praxe.

 

Způsob hodnocení kritérií:

- přihláška bude vyřazena při nesplnění obecných požadavků na odbornou způsobilost, zdravotní způsobilost a bezúhonnost a v případě nezařazení uchazeče/čky do oboru specializačního vzdělávání,

- motivace pro zařazení do dotačního programu - hodnoceno max. 75%

- dosavadní odborná praxe - hodnoceno max. 25%                                               

Naši hlavní partneři

Statutární město České BudějoviceJihočeský kraj Rottary   borovka   aukce2    bosch logo res 340x111

 
 

Arpida centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s.

Kontakty

Centrum ARPIDA, z.ú.
U Hvízdala 1402/9
370 11 České Budějovice

Darujme.cz