Vážení přátelé centra ARPIDA, z.ú.

Děkujeme Vám srdečně za Vaši důvěru, kterou máte jak v naše zařízení, tak i v naši činnost. Věřte, že je to pro nás velmi milá zpětná vazba a povzbuzení do další práce.

Centrum ARPIDA je nestátní nezisková organizace. Tento typ organizací obecně velice těžko financuje vlastní provoz. O to složitější je finanční situace v obnovování a modernizování zařízení a pomůcek. Z tohoto důvodu se stává Vaše pomoc v podobě sponzorství a darů velice důležitou složkou financování. Všem našim příznivcům, dárcům a sponzorům za to patří náš upřímný dík a uznání.

Ještě jednou Vám tedy za děti i zaměstnance centra ARPIDA srdečně děkuji a přeji Vám mnoho spokojenosti a úspěchů v práci, pevné zdraví i hodně radosti v osobním životě.

                                                                                                        Mgr. Ing. Marek Wohlgemuth - ředitel centra ARPIDA, z.ú.

.

 

Naši hlavní partneři

Statutární město České BudějoviceJihočeský kraj Rottary       anauk     borovka new    

Arpida centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s.

Kontakty

Centrum ARPIDA, z.ú.
U Hvízdala 1402/9
370 11 České Budějovice

Darujme.cz