Poděkování za podporu a pomoc

Již počtvrté se podařilo uskutečnit v termínu od 3.10 do 6.10. víkendový pobyt pro rodiny s dětmi, které využívají službu rané péče v centru ARPIDA a v centru KAŇKA. Pro rodiče i děti byla připravena spousta aktivit. Mimo jiné nechyběla ukázka odborných terapií, které si mohli vyzkoušet nejen děti, ale i rodiče - např. bazální stimulace, snoezelen, muzikoterapie. Zapomenout nesmíme také na canisterapeutický tým z Kaňky, který tvoří Alena Vaníčková a její border kolie Locyka. Stihli jsme toho jako vždy hodně. I přes nepřízeň počasí se nám podařilo rozdělat oheň a upéct špekáčky a také spatřit Bílou paní.

Na závěr nezbývá než poděkovat všem účastníkům a těšit se na příští pobyt. Velký dík patří také všem pracovníkům Penzion a Restaurace U Zámku, Pluhův Žďár, kteří se o nás vzorně starali.

 

Víkendový pobyt byl realizován za finanční podpory EPP - Pomáhej Pohybem Nadace ČEZ.

nadace cez

 

Velká Británie nejspíš vystoupí z EU, nicméně klienti centra Arpida do Velké Británie naopak vstoupí a to ať už nohou, nebo vozíkem. V neděli 6. října se 12 žáků s tělesným a kombinovaným postižením vydá na týdenní studijní pobyt do Hastings a to díky darům od sponzorů centra Arpida a projektu "ČSOB pomáhá regionům".

Na žáky ve Velké Británii kromě každodenní dopolední výuky v jazykové škole čekají výlety po okolí i návštěva Londýna. “Rádi bychom poděkovali všem, kdo Arpidě jakýmkoliv způsobem přispívá. Snažíme se naše klienty co nejvíce přiblížit běžnému životu a poznávání cizích zemí, kultur a lidí k tomu jistě patří. Bez vašich příspěvků by to ovšem nešlo, takže moc děkujeme”, řekl za centrum Arpida Ondřej Hellebrant.

Patronem projektu je jihočeský herec a režisér Jiří Mádl, který s Arpidou dlouhodobě spolupracuje. A co na to říkají samotní žáci? “Do Anglie se moc těším, nejvíc pak na výuku v anglické škole a na výlet do Brightonu a Londýna,” nechal se slyšet dvanáctiletý Marek Kún. S klienty centra pojede do Anglie také jako doprovod pět pedagogů. Celý zájezd zajišťuje firma STUDENT AGENCY.

Moc děkujeme Jihočeskému kraji za dlouhodobou podporu sociálních služeb centra ARPIDA. V roce 2019 využívá sociální služby Sociální rehabilitace, Osobní asistence, Denní stacionář, Odlehčovací služby a Rané péče celkem 195 klientů.

Díky významné podpoře Jihočeského kraje máme zajištěno stabilní fungování těchto služeb a také můžeme koncepčně pracovat na jejich neustálém rozvoji. Dostupnost všech zmíněných služeb (včetně školských a zdravotnických) na jednom místě dodává centru ARPIDA jedinečnost, díky které dochází k podpoře a reálnému odlehčení, jak klientů, tak jejich rodičů a opatrovníků.

Ve dnech 26. 4. – 28. 4. 2019 jsme ve spolupráci s Centrem Kaňka v Táboře zrealizovali víkendový pobyt pro dvanáct rodin s dětmi s postižením pod názvem "Raná péče od rána do večera III". Zažili jsme společně spousty věcí a vyměnili si a sdíleli nové zkušenosti a poznatky.

Obrovské poděkování patří rodičům, všem pracovníkům a také panu Benešovi a jeho kolektivu z Penzionu a Restaurace U Zámku v Pluhově Žďáru za skvělé služby. Strašně rychle to uteklo a nám nezbývá než se těšit na příští pobyt.

 

„Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice“  logo cb rgb

Díky velmi významné finanční podpoře (105 400,- Kč) od Nadace Komerční banky, a.s. –  Jistota, se nám od dubna tohoto roku daří realizovat pilotní projekt „Školička nanečisto“.

Školička je určena, v rámci poskytování sociální služby raná péče, dětem od 1,5 do 3 let věku. Jejím hlavním cílem je připravit děti i rodiče na předškolní vzdělávání. V rámci jedné lekce (120 minut) mají děti možnost zažít to, co v běžné školce. Děti se učí samostatnosti a respektování ostatních dětí s jejich specifickými potřebami. Školička probíhá 2x týdně, vždy v úterý 9:00 – 11:00 hod. a ve čtvrtek 14:30 – 16:30 hod. v prostorech mateřské školy centra ARPIDA.

KB jistota

Nadaci Jistota upřímně děkujeme!