Poděkování za podporu a pomoc

Nadace Jistota nás opět podpořila a díky darované částce 197.000,- Kč budeme moci realizovat náš projekt „Komplexní podpora rodiny a vývoj dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby s cílem zvýšení kvality života dítěte.“ Cílem projektu je rozšíření stávající kapacity poskytování sociální služby raná péče na území Jihočeského kraje o přibližně 10 – 12 rodin se specifickými potřebami a tím zvýšení kvality života dětí v těchto rodinách. Služba je poskytována komplexně za účasti poradce rané péče, psychologa a muzikoterapeuta.

Za velice významnou pomoc upřímně děkujeme.

kb

 

Zastupitelstvo města České Budějovice na svém zasedání v listopadu 2019 rozhodlo o poskytnutí dotace na kofinancování našeho investičního projektu „Nové prostory pro sociální službu – sociálně terapeutické dílny v centru Arpida“ ve výši 1.700.000,- Kč. Celkové předpokládané náklady na realizaci stavby činí přibližně 2 mil. Kč.

Jedná se o modulární stavbu umístěnou v areálu centra Arpida a stavebnicově složenou z jednotlivých funkčních obytných a sanitárních modulů. Uživatelé sociální služby sociálně terapeutické dílny získají vhodnější a prostornější zázemí pro své aktivity, dojde k většímu propojení sociální služby s dalšími částmi centra a původní prostory budou moci být využity pro další žádoucí rozvoj školských zařízení v ARPIDĚ. Realizace projektu proběhne v jarních měsících roku 2020.

Statutárnímu městu České Budějovice moc děkujeme za projevenou důvěru a velmi významnou finanční podporu.

partneri-cb

„Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice“

Moc děkujeme  Nadace Charty 77, Nadace Sirius, Nadace ADRA a  ČEVAK, a.s.  za mimořádnou pomoc v souvislosti s virem COVID-19. 

Rotary klub České Budějovice i v roce 2020 finančně podpořil centrum ARPIDA částkou 100.000,- Kč. Letošní finanční dar je určený na bezbariérové úpravy hygienického zázemí našeho centra, konkrétně kolejnicový zvedací a asistenční systém v denním stacionáři. Realizace a zavedení do provozu bude probíhat během tohoto léta.

Za pravidelnou a velmi významnou podporu mnohokrát děkujeme.  

V prosinci 2019 se centru Arpida podařilo koupit novou keramickou pec, za kterou jsme moc rádi. Původní pec (od roku 1994) byla v havarijním stavu a její další používání bylo nebezpečné. Nová pec nám tak dává možnost realizovat arteterapii i další činnosti spojené s keramikou např. výuku ve školách našeho centra (pracovní činnosti i výtvarná výchova) a dále volnočasové aktivity pro děti a dospělé s tělesným a kombinovaným postižením (stanice zájmové činnosti, denní stacionář a sociálně terapeutické dílny) pro celkově cca 135 osob. Vypalovací cyklus je prováděn 2x týdně.

Celková pořizovací cena nové keramické pece ROHDE KE 100S s TC 304 včetně zakládacího setu činila 148.240,- Kč. Společnosti Lesy České republiky, s.p. upřímně děkujeme za poskytnutý finanční dar ve výši 30.000,- Kč.

lesy2