Poděkování za podporu a pomoc

Děkujeme Jihočeskému kraji za opětovnou finanční podporu sociálních služeb, které poskytuje naše centrum ARPIDA i v roce 2020. Jedná se o sociální služby Sociální rehabilitace, Osobní asistence, Denní stacionář, Odlehčovací služby a Raná péče, které celkem využívá 195 klientů.

Díky velice významné podpoře Jihočeského kraje, v celkové výši 15 359 777,- Kč máme zajištěno stabilní fungování těchto služeb a také můžeme koncepčně pracovat na jejich neustálém rozvoji. Dostupnost všech zmíněných služeb (včetně školských a zdravotnických) na jednom místě dodává centru ARPIDA jedinečnost, díky které dochází k podpoře a reálnému odlehčení jak klientů, tak jejich rodičů a opatrovníků.

„Tento projekt je spolufinancován Jihočeským krajem“

Děkujeme statutárnímu městu České Budějovice za velmi významnou podporu sociálních služeb centra ARPIDA v roce 2020. Výše podpory pro zajištění poskytování sociálních služeb  Osobní asistence, Denní stacionář, Odlehčovací služby, Sociální rehabilitace a Sociálně terapeutické dílny činila 1 390 000,- Kč. Díky ní se nám podařilo zachovat a zajistit poskytování našich služeb i přes velkou letošní nepřízeň v době koronaviru. Děkujeme mnohokrát!

„Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice“

Moc děkujeme našim dárcům, kteří se velice značně podíleli na financování kolejnicového zvedacího a asistenčního systému v denním stacionáři centra ARPIDA. Instalací tohoto zařízení došlo k významnému zlepšení komfortu našich uživatelů při osobní hygieně a ke snížení fyzické zátěže pracovníků v přímé péči, kteří poskytují sociální služby. Celkové náklady činily 305 559,- Kč.

Pan Rudolf Burda přispěl částkou 108 000,- Kč,  díky výtěžku charitativní aukce VIRUS FIGHTER. Další výtěžek, tentokrát z plesu v hodnotě 100 000,- Kč, nám věnoval Rotary Club České Budějovice, Studentská unie VŠTE přispěla částkou 36 000,- Kč. Na spolufinancování se také  velice významně podílelo STK České Budějovice s.r.o. svým finančním darem v hodnotě 30 000,- Kč.

Správní rada Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové rozhodla o podpoře našeho projektu „Spolu na vlnách“ pod číslem 0039/2020 v rámci programu Fond pomoci potřebným během druhé vlny epidemie koronaviru. Finanční pomoc v celkové hodnotě 45 200,- Kč bude sloužit na zajištění sociálních služeb našeho centra. Konkrétně se jedná o pořízení předplacených datových sad s přijímačem dat, webkamer, notebooku, přenosných předplatných časových jízdenek MHD a tankovacích karet.

Za projevenou důvěru a významnou finanční pomoc mnohokrát děkujeme!

„Podpořeno z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové“

Rada města Český Krumlov i v letošním roce rozhodla o poskytnutí finanční podpory našeho centra v celkové částce 37. 000,- Kč. Přidělená dotace bude použita na úhradu osobních nákladů pracovníků v sociálních službách (denní stacionář 30.000,- Kč a raná péče 7.000,- Kč) v roce 2020.

Za projevenou důvěru a pomoc moc děkujeme.