Poděkování za podporu a pomoc

Rada města Jindřichův Hradec svým usnesením podpořila naše centrum ARPIDA finanční dotací ve výši 15 000,- Kč. Dotace bude použita na úhradu mzdových nákladů sociální služby raná péče v roce 2022. Děkujeme. 

 

Centrum Arpida děkuje Nadaci Jedličkova ústavu za poskytnutí grantu v ve výši 10 000 Kč na projekt „Domeček na cestách – psychorehabilitační pobyt pro denní stacionář 2022“. I díky této podpoře se pobytu, který se konal v Pluhově Žďáru od 17. do 21. října, mohlo zúčastnit 11 klientů denního stacionáře, kteří potřebují vysokou míru podpory. Klienti si odvezli spoustu nových zážitků a jejich pečovatelé získali cenný čas pro sebe. 

V neděli dne 11. září 2022 proběhl již šestý ročník akce Arpiďácká pohodička, která se uskutečnila na louce u našeho centra. Děkujeme Statutárnímu městu České Budějovice za významnou podporu této a také všem návštěvníkům, které neodradila ani průtrž mračen a svým vstupným tak přispěli na nákup kompenzačních pomůcek pro naše klienty.

„Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice“

 

Zastupitelstvo města České Budějovice rozhodlo o poskytnutí dotace a podpořilo tak Mateřskou školku při centru ARPIDA částkou 30 000 Kč. Díky dotaci jsme tak pořídili pro nejmenší Arpiďáky nové didaktické hračky a stavebnice, houpací síť, hrací koberec, polohovacího hada, dětskou pohovku, zátěžovou deku, hudební nástroje a další. Statutárnímu městu České Budějovice upřímně děkujeme za důvěru a finanční podporu.

Raná péče centra ARPIDA již po šesté vyjela s rodinami na psychorehabilitační pobyt, který společně pořádají centrum ARPIDA a Centrum Kaňka. Rodiče se setkávali, aby sdíleli radosti i strasti pod vedením skvělého týmu psychologů. Děti si užily muzikoterapii a Bazální stimulaci, seznámily se s fenkou Locikou v rámci canisterapie, chodily na fyzioterapii, tvořily výrobky s jarní tématikou, užívaly si procházky a společně si hrály. Pobyt si všichni moc užili a už teď se těšíme na další setkání!

Tento projekt se uskutečni za významné podpory Nadace J&T.

 

Dále děkujeme prodejně dm drogerie markt Česká republika v Hrdějovicích, která dětem vytvořila krásné balíčky, Potravinová banka Jihočeského kraje, která dětem věnovala svačinky a odměny a v neposlední řadě děkujeme Penzion a Restaurace U Zámku, Pluhův Žďár za poskytnutí prostor a skvělou komunikaci.