Poděkování za podporu a pomoc

Rada města Český Krumlov i v letošním roce rozhodla o poskytnutí finanční podpory našeho centra v celkové částce 37. 000,- Kč. Přidělená dotace bude použita na úhradu osobních nákladů pracovníků v sociálních službách (denní stacionář 30.000,- Kč a raná péče 7.000,- Kč) v roce 2020.

Za projevenou důvěru a pomoc moc děkujeme.

 

Moc děkujeme Koh-i-noor Hardtmuth CZ za dar v hodnotě více než 28 000 Kč. Výtvarné potřeby využijeme při arteterapii, hodinách výtvarné výchovy a zájmových kroužcích.✏️🖍📝

 

 

Nadační fond Tesco opět finančně podpořil náš projekt „Letní tábor pro děti s tělesným a kombinovaným postižením“, který se koná od 11. do 18. července 2020 v Penzionu Pluhův Žďár. Nadační příspěvek v hodnotě 30.000,- Kč bude použitý na financování ubytování a stravování pro 19 dětí s postižením a 13 osobních asistentů.

Letní tábor se nese v duchu filmového festivalu a děti budou moct zažít i trochu filmové práce, např. zkusí si natočit pohádku O Červené Karkulce. Dále děti navštíví paní profesorka McUčená z Bradavic, která určitě pomůže s rozdělením dětí do správných kolejí a také bude asistovat při výrobě kouzelných hůlek i lektvaru. Děti si tak užijí týden plný dobrodružství, her a zážitků i s dalšími filmovými postavami.

Za podporu moc děkujeme!

Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo svým usnesením dne 21. května 2020 o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v celkové výši 50 000,- Kč na realizaci projektu „Podpora pečujících rodičů sociálních služeb centra ARPIDA v roce 2020“. Jeho cílem je podpořit pečující rodiče uživatelů  prostřednictvím nabídky dalšího vzdělávání v oblasti kvality a způsobů péče a poskytnout jim také psychosociální podporu jako prevenci syndromu vyhoření a využívání zásad duševní hygieny pečujícího. Projekt bude realizován do konce září 2020.

 

Děkujeme Jihočeskému kraji za finanční podporu našeho projektu.

 

Nadace Jistota nás opět podpořila a díky darované částce 197.000,- Kč budeme moci realizovat náš projekt „Komplexní podpora rodiny a vývoj dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby s cílem zvýšení kvality života dítěte.“ Cílem projektu je rozšíření stávající kapacity poskytování sociální služby raná péče na území Jihočeského kraje o přibližně 10 – 12 rodin se specifickými potřebami a tím zvýšení kvality života dětí v těchto rodinách. Služba je poskytována komplexně za účasti poradce rané péče, psychologa a muzikoterapeuta.

Za velice významnou pomoc upřímně děkujeme.

kb