aukceii.jpgSrdečně děkujeme všem, kteří se zasloužili o mimořádně úspěšný průběh II.ročníku charitativní andělské aukce pořádané Hitrádiem Faktor 7. 12. 2009 v kulturním centru Bazilika. V aukci byly vydraženy obrázky a keramika dětí pracujících v arteterapeutickém ateliéru centra ARPIDA za neuvěřitelnou celkovou částku 402.000,-Kč. Znovu jsme obdivovali perfektní přípravu této akce ze strany Hitrádia Faktor, zejména pak skvělou práci paní Martiny Povišerové, která nesla tíhu všech příprav a organizace. Patří jí náš upřímný dík a uznání. Opět jsme s úžasem sledovali mistrovství i strhující atmosféru vlastní aukce, o níž se zasloužili manželé Procházkovi. Moc děkujeme všem patronům výtvarných děl dětí, kteří dodali aukci společenskou prestiž a samozřejmě především všem vydražitelům, kteří zakoupením těchto děl finančně podpořili odbornou činnost centra ARPIDA. Ať jim dětská díla přinášejí stále hodně radosti. V neposlední řadě patří náš obdiv všem sponzorům akce.

Za děti a zaměstnance centra ARPIDA, o.s. České Budějovice

Jiří Jankovský,ředitel

Naši hlavní partneři

Statutární město České BudějoviceJihočeský kraj Rottary       anauk     borovka new    

Arpida centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s.

Kontakty

Centrum ARPIDA, z.ú.
U Hvízdala 1402/9
370 11 České Budějovice

Darujme.cz