Poděkování za podporu a pomoc

Moc děkujeme Jihočeskému kraji za dlouhodobou podporu sociálních služeb centra ARPIDA. V roce 2019 využívá sociální služby Sociální rehabilitace, Osobní asistence, Denní stacionář, Odlehčovací služby a Rané péče celkem 195 klientů.

Díky významné podpoře Jihočeského kraje máme zajištěno stabilní fungování těchto služeb a také můžeme koncepčně pracovat na jejich neustálém rozvoji. Dostupnost všech zmíněných služeb (včetně školských a zdravotnických) na jednom místě dodává centru ARPIDA jedinečnost, díky které dochází k podpoře a reálnému odlehčení, jak klientů, tak jejich rodičů a opatrovníků.

Rada města Český Krumlov rozhodla o poskytnutí významné finanční podpory v částce 52 000,- Kč centru ARPIDA, z.ú. v Českých Budějovicích a to na úhradu osobních nákladů pracovníků v sociálních službách (denní stacionář) naší organizace v roce 2019.

Za tuto velmi účinnou formu pomoci upřímně děkujeme.

ck

Ve dnech 26. 4. – 28. 4. 2019 jsme ve spolupráci s Centrem Kaňka v Táboře zrealizovali víkendový pobyt pro dvanáct rodin s dětmi s postižením pod názvem "Raná péče od rána do večera III". Zažili jsme společně spousty věcí a vyměnili si a sdíleli nové zkušenosti a poznatky.

Obrovské poděkování patří rodičům, všem pracovníkům a také panu Benešovi a jeho kolektivu z Penzionu a Restaurace U Zámku v Pluhově Žďáru za skvělé služby. Strašně rychle to uteklo a nám nezbývá než se těšit na příští pobyt.

 

„Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice“  logo cb rgb

Díky velmi významné finanční podpoře (105 400,- Kč) od Nadace Komerční banky, a.s. –  Jistota, se nám od dubna tohoto roku daří realizovat pilotní projekt „Školička nanečisto“.

Školička je určena, v rámci poskytování sociální služby raná péče, dětem od 1,5 do 3 let věku. Jejím hlavním cílem je připravit děti i rodiče na předškolní vzdělávání. V rámci jedné lekce (120 minut) mají děti možnost zažít to, co v běžné školce. Děti se učí samostatnosti a respektování ostatních dětí s jejich specifickými potřebami. Školička probíhá 2x týdně, vždy v úterý 9:00 – 11:00 hod. a ve čtvrtek 14:30 – 16:30 hod. v prostorech mateřské školy centra ARPIDA.

KB jistota

Nadaci Jistota upřímně děkujeme!

V úterý 6. listopadu se uskutečnil kurz Augmentativní a alternativní komunikace, jehož cílem bylo seznámit účastníky s alternativními komunikační systémy, které se používají jako náhrada mluvené řeči. Obsahem kurzu bylo vysvětlení základních pojmů a příčin poruch komunikace, rozdělení a vysvětlení základních komunikačních strategií a metod AAK, kazuistiky, seznámení se s technickými pomůckami a jejich praktické využití. Kromě pracovníků centra ARPIDA se kurzu zúčastnilo také 6 rodičů našich klientů.

Vzdělávání bylo realizováno v rámci projektu financovaného prostřednictvím Nadace Agrofert s názvem „SPOLEČNĚ S RODIČI – MAXIMUM PÉČE LIDEM S TĚŽKÝM TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM" v rámci Programu „PODPORA DOSPĚLÝCH OSOB S TĚŽKÝM MENTÁLNÍM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM“.