Poděkování za podporu a pomoc

Rada obce Kájov se rozhodla podpořit sociální služby raná péče a denní stacionář v centru ARPIDA a to částkou 10 000 Kč. Moc děkujeme.

Děkujeme obci Boršov nad Vltavou za podporu sociální služby raná péče v centru ARPIDA a to částkou 15 000 Kč. Moc děkujeme.

Moc děkujeme Nadaci ČEZ za finanční podporu projektu “Vzdělávací kurzy pro Arpidu“, díky kterému jsme realizovali kurz Snoezelen v teorii a praxi, nástavbový kurz Bazální stimulace, kurz Rodinní příslušníci a jak s nimi (ne)spolupracovat a pro vedoucí pracovníky Jak zadávat a kontrolovat úkoly v sociálních službách.

Za opakovanou podporu vzdělávání pracovníků přímé péče moc děkujeme.

 

Realizaci projektu „Vzdělávací kurzy pro Arpidu“ podpořila Nadace ČEZ

Moc děkujeme městu Český Krumlov za trvalou podporu sociálních služeb raná péče a denní stacionář v centru Arpida. Výše podpory činila v roce 2023 celkem 40 000 Kč a využili jsme ji na mzdové náklady pracovníků v sociálních službách.

 

Upřímně děkujeme Jihočeskému kraji za finanční podporu v projektu Dofinancování odlehčovací služby. Prostřednictvím tohoto projektu jsme získali 270 000 Kč.

„Tento projekt je spolufinancován Jihočeským krajem“