Poděkování za podporu a pomoc

V polovině září 2023 se i díky podpoře Nadace ČEZ podařilo zrealizovat týdenní psychorehabilitační pobyt klientů Sociálně terapeutické dílny. Na programu byl i bowling, bazén, vířivka a diskotéka. Především ale nácvik starání se o sebe, společné domlouvání programu a navazování nových vztahů a kontaktů. K vrcholu týdne patřila bezesporu návštěva studia televize Nova v Praze. Účastníci měli možnost vidět například prostory Snídaně s Novou, sportovního studia, nechyběli někteří moderátoři a fiktivní reportáž z návštěvy. Všichni si celý týden moc chválili. 

Děkujeme Jihočeskému kraji za opětovnou finanční podporu sociálních služeb, které poskytuje naše centrum ARPIDA i v roce 2023. Jedná se o sociální služby Sociální rehabilitace, Osobní asistence, Denní stacionář, Odlehčovací služby a Raná péče.

Díky velice významné podpoře Jihočeského kraje, v celkové výši 19 120 000,- Kč máme zajištěno stabilní fungování těchto služeb a také můžeme koncepčně pracovat na jejich neustálém rozvoji. Dostupnost všech zmíněných služeb (včetně školských a zdravotnických) na jednom místě dodává centru ARPIDA jedinečnost, díky které dochází k podpoře a reálnému odlehčení jak klientů, tak jejich rodičů a opatrovníků.

 

 

„Tento projekt je spolufinancován Jihočeským krajem“

Zastupitelstvo města České Budějovice rozhodlo o poskytnutí dotace a podpořilo tak Mateřskou školku při centru ARPIDA částkou 27 500 Kč. Díky dotaci jsme tak pořídili pro nejmenší Arpiďáky nové didaktické sety, senzorické a taktilně haptické hračky, polohovací pomůcky, zátěžovou deku a hrací koberec. Statutárnímu městu České Budějovice upřímně děkujeme za důvěru a finanční podporu. 

     

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

 O prázdninách se v Arpidě dějí velké věci. Jednou z nich je instalace nového led osvětlení v rehabilitačním bazénu. To se podařilo i díky daru od Lesy České republiky, s.p., který na tento projekt přispěl částkou 34 000 Kč.  Staré rtuťové trubice, výbojky a žárovky E27 jsme tak nahradili novými led světly jejiž energetická náročnost je kalkulována o 7 050 KWh/rok nižší. Moc děkujeme.  

    

 

Moc děkujeme Nadaci ČEZ za podporu projektu Domeček jede – psychorehabilitační pobyt denní stacionář 2023. Na pobytu klienti zažili spoustu zábavy - divadlo, curling, iBoccia, opékání buřtu, výlety, zpívání s kytarou a taky všechny druhy počasí od deště, krup, slunce i sněhu 😊