Poděkování za podporu a pomoc

aukceii.jpgSrdečně děkujeme všem, kteří se zasloužili o mimořádně úspěšný průběh II.ročníku charitativní andělské aukce pořádané Hitrádiem Faktor 7. 12. 2009 v kulturním centru Bazilika. V aukci byly vydraženy obrázky a keramika dětí pracujících v arteterapeutickém ateliéru centra ARPIDA za neuvěřitelnou celkovou částku 402.000,-Kč. Znovu jsme obdivovali perfektní přípravu této akce ze strany Hitrádia Faktor, zejména pak skvělou práci paní Martiny Povišerové, která nesla tíhu všech příprav a organizace. Patří jí náš upřímný dík a uznání. Opět jsme s úžasem sledovali mistrovství i strhující atmosféru vlastní aukce, o níž se zasloužili manželé Procházkovi. Moc děkujeme všem patronům výtvarných děl dětí, kteří dodali aukci společenskou prestiž a samozřejmě především všem vydražitelům, kteří zakoupením těchto děl finančně podpořili odbornou činnost centra ARPIDA. Ať jim dětská díla přinášejí stále hodně radosti. V neposlední řadě patří náš obdiv všem sponzorům akce.

Za děti a zaměstnance centra ARPIDA, o.s. České Budějovice

Jiří Jankovský,ředitel