Poděkování za podporu a pomoc

Děkujeme Statutárnímu městu České Budějovice za velmi významnou podporu sociálních služeb centra ARPIDA  i v roce 2021. Výše podpory pro zajištění poskytování sociálních služeb  Osobní asistence, Denní stacionář, Odlehčovací služby, Sociální rehabilitace  činila 1 230 000,- Kč. Díky ní se nám podařilo zachovat a zajistit poskytování našich služeb i přes pokračující nesnáze v době pandemie koronaviru. Moc děkujeme!

„Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice“

Děkujeme mnohokrát Jihočeskému kraji i v roce 2021 za pravidelnou finanční podporu sociálních služeb, které poskytuje centru ARPIDA již dlouhodobě. Jedná se o sociální služby Sociální rehabilitace, Osobní asistence, Denní stacionář, Sociálně terapeutické dílny, Odlehčovací služby a Raná péče, které celkem využívá 217 klientů.

Díky velice významné podpoře Jihočeského kraje, v celkové výši 17 805 000,- Kč máme zajištěno stabilní fungování všech uvedených sociálních služeb a můžeme tak koncepčně pracovat na jejich neustálém zlepšování a rozvoji. Dostupnost všech zmíněných služeb (včetně školských a zdravotnických) na jednom místě dodává centru ARPIDA jedinečnost, díky které dochází k podpoře a reálnému odlehčení jak klientů, tak jejich rodičů a opatrovníků.

 

„Tento projekt je spolufinancován Jihočeským krajem“

Moc děkujeme Nadaci ČEZ a panu Vladimírovi Zajfertovi za výbornou spolupráci a úspěšnou realizaci našeho projektu s názvem „Pomůcky pro aktivizaci dětí, mládeže a dospělých s postižením v centru ARPIDA“. Právě díky nadačnímu příspěvku ve výši 30 000,- v rámci Zaměstnaneckého grantu 2021 jsme mohli pořídit soubor vybraných pomůcek např. supercihly, 3D obrázky, časovač, sada na hru Curling, senzorický zátěžový míč, zátěžová vesta a další. Pomůcky budou sloužit k posílení co nejširšího spektra aktivizace pohybu, navazování vztahů a komunikace mezi dětmi, mládeží a dospělými lidmi s tělesným a kombinovaným zdravotním postižením ve věku od 3 do 26 let. Vnímáme to jako velmi aktuální a nutnou potřebu, která je v pandemické době značně omezena.

„Realizaci projektu podpořila Nadace ČEZ“

 

 

Nadace NROS je náš již tradiční partner zejména v oblasti rané péče. Na podzim tohoto roku v rámci Mimořádné grantové výzvy – NROS – včasná pomoc dětem jsme získali finanční podporu v hodnotě 15 000,- Kč na Vzdělávání poradkyň rané péče jako základní potřeby pro vykonávání jejich profese. Naše kolegyně tak absolvovaly kurz Základní kurz Bazální stimulace a čeká je ještě jeden vzdělávací kurz pod názvem Metody a techniky práce s rodinou a dětmi s narušenou vztahovou vazbou.

Nadaci NROS tímto moc děkujeme za finanční podporu a výbornou spolupráci.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém zasedání v dubnu 2021 rozhodlo o poskytnutí dotace na finanční podporu našeho projektu „Arpiďácká pohodička 2021“ ve výši 20 000,- Kč. Jedná se o tradiční kulturní akci našeho centra, letos již 5. ročník, která se uskuteční 27.6.2021 a těšit se můžeme na hudební vystoupení skupin Bonsai č.3, Nezmaři, Spolektiv a Jakuba Děkana. O dětskou zábavu se postará Kouzelník Martin Čejka, dále budou pro děti připraveny zábavná stanoviště a skákací hrad.

 

Jihočeskému kraji moc děkujeme za důvěru i finanční podporu a pomoc

.