Poděkování za podporu a pomoc

V červnu 2018 centrum Arpida zakoupilo nový osobní automobil zn. VW Caddy TL v celkové hodnotě 375.753,- Kč, který se vyznačuje velkým zavazadlovým prostorem vhodným pro přepravu objemnějších nákladů, jakými jsou např. kompenzační pomůcky (vozík, polohovací sedačka apod.), hračky apod. Automobil bude využíván především pro zajištění sociálních služeb osobní asistence a raná péče na území Jihočeského kraje. Předpokládáme jeho využití zhruba asi 25 návštěv v přirozeném prostředí klientů za měsíc, tzn. 1-2 návštěvy denně na celém území Jihočeského kraje.

Tímto upřímně děkujeme společnosti Lesy České republiky, s.p. za poskytnutý finanční dar ve výši 50.000,- Kč.

lesy

Statutární město České Budějovice v rámci svého dotačního programu přispělo na materiálně technické zabezpečení zájmových kroužků pro děti a žáky centra ARPIDA částkou 50 000 Kč.

V rámci tohoto projektu bude pořízen např. hrnčířský kruh, hudební nástroje, fotoaparát se speciálním stativem a jiné.

cblogo

 

Statutární město České Budějovice v rámci svého dotačního programu přispělo na projekt Den dětí v centru ARPIDA částkou 20 000 Kč. Příspěvek je určen na financování oslavy dne dětí - nákup odměn pro děti, občerstvení, nákup materiálu a služeb na realizaci programu oslavy.

cblogo

 

Centrum ARPIDA srdečně děkuje všem lidem, kteří si přišli poslechnout báječnou muziku na country a folk skorofestu „Arpiďácká POHODIČKA“ a tím podpořili centrum ARPIDA. Veliký dík patří zejména všem účinkujícím, kterými byli: skupina Sem-Tam, Pavlína Jíšová, skupina Epydemye, Pokáč a skupina Nezmaři. Všichni tito muzikanti vystupovali bez nároku na honorář a patří jim za to veliký dík. Rovněž zvukař Jan Zvánovec ozvučil celý prostor báječně a bezplatně. Pódium i stan nad pódiem postavila sponzorsky firma Borovka event s.r.o. Příspěvky na pořádání akce poskytly firmy Medicco s.r.o. a DMA s.r.o. Skákací hrad a nafukovací stan bezplatně zapůjčil klaun Hugo. Rovněž děkujeme sousedské organizaci Bratrská jednota baptistů, kteří nám umožnili využít jejich pozemek pro přístup a pro skákací hrad. Díky patří i celé řadě dobrovolníků, kteří pomáhali různým způsobem osobně.

Díky všem těmto dobrým lidem se podařilo vytvořit atmosféru pohody, při které je život lehčí. Současně máme velikou radost z velkého zájmu o koncert. Na Pohodičku dorazilo kolem 600 lidí, což je úžasné. Na nákup důležitého zařízení pro transport osob s těžkým tělesným postižením se tudíž podařilo získat celkem 57.000,- Kč (částečně vstupné a částečně dary). I přes to, že jsme byli obklopeni bouřkami a přívalovými dešti, vyšlo počasí naprosto ideálně, tak jak to na správných festivalech bývá. Ještě jednou srdečně děkujeme za všechny Arpiďáky, zejména za ty, kteří se teď snadněji a bezpečněji dostanou do bazénu. Přejeme krásné léto.

Rádi byste podpořili dobrou věc? Prosíme podpořte náš projekt „Letní tábor pro děti s tělesným a kombinovaným postižením“. Při návštěvě prodejny Tesco Tábor, Soběslavská 3038 můžete tomuto projektu dát hlas. Také s touto Vaší pomocí bude moci 20 dětí z centra Arpida zažít týden plný dobrodružství, her a zážitků v přizpůsobeném bezbariérovém prostředí a s potřebnou osobní asistencí.

Děkujeme Vám!J

tesco