Poděkování za podporu a pomoc

Moc děkujeme našim dárcům, kteří se velice značně podíleli na financování kolejnicového zvedacího a asistenčního systému v denním stacionáři centra ARPIDA. Instalací tohoto zařízení došlo k významnému zlepšení komfortu našich uživatelů při osobní hygieně a ke snížení fyzické zátěže pracovníků v přímé péči, kteří poskytují sociální služby. Celkové náklady činily 305 559,- Kč.

Pan Rudolf Burda přispěl částkou 108 000,- Kč,  díky výtěžku charitativní aukce VIRUS FIGHTER. Další výtěžek, tentokrát z plesu v hodnotě 100 000,- Kč, nám věnoval Rotary Club České Budějovice, Studentská unie VŠTE přispěla částkou 36 000,- Kč. Na spolufinancování se také  velice významně podílelo STK České Budějovice s.r.o. svým finančním darem v hodnotě 30 000,- Kč.

Správní rada Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové rozhodla o podpoře našeho projektu „Spolu na vlnách“ pod číslem 0039/2020 v rámci programu Fond pomoci potřebným během druhé vlny epidemie koronaviru. Finanční pomoc v celkové hodnotě 45 200,- Kč bude sloužit na zajištění sociálních služeb našeho centra. Konkrétně se jedná o pořízení předplacených datových sad s přijímačem dat, webkamer, notebooku, přenosných předplatných časových jízdenek MHD a tankovacích karet.

Za projevenou důvěru a významnou finanční pomoc mnohokrát děkujeme!

„Podpořeno z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové“

Rada města Český Krumlov i v letošním roce rozhodla o poskytnutí finanční podpory našeho centra v celkové částce 37. 000,- Kč. Přidělená dotace bude použita na úhradu osobních nákladů pracovníků v sociálních službách (denní stacionář 30.000,- Kč a raná péče 7.000,- Kč) v roce 2020.

Za projevenou důvěru a pomoc moc děkujeme.

 

Moc děkujeme Koh-i-noor Hardtmuth CZ za dar v hodnotě více než 28 000 Kč. Výtvarné potřeby využijeme při arteterapii, hodinách výtvarné výchovy a zájmových kroužcích.✏️🖍📝

 

 

Nadační fond Tesco opět finančně podpořil náš projekt „Letní tábor pro děti s tělesným a kombinovaným postižením“, který se koná od 11. do 18. července 2020 v Penzionu Pluhův Žďár. Nadační příspěvek v hodnotě 30.000,- Kč bude použitý na financování ubytování a stravování pro 19 dětí s postižením a 13 osobních asistentů.

Letní tábor se nese v duchu filmového festivalu a děti budou moct zažít i trochu filmové práce, např. zkusí si natočit pohádku O Červené Karkulce. Dále děti navštíví paní profesorka McUčená z Bradavic, která určitě pomůže s rozdělením dětí do správných kolejí a také bude asistovat při výrobě kouzelných hůlek i lektvaru. Děti si tak užijí týden plný dobrodružství, her a zážitků i s dalšími filmovými postavami.

Za podporu moc děkujeme!