Poděkování za podporu a pomoc

Centrum ARPIDA uvedlo do provozu nový terapeutický přístroj pro rehabilitaci a cvičení - Therapy master - Redcord. Tento přístroj je velmi užitečnou fyzioterapeutickou pomůckou, kterou využije téměř celá cílová skupina osob centra ARPIDA. Na zakoupení tohoto důležitého doplňku pro obor fyzioterapie obdrželo centrum ARPIDA finanční příspěvky od Rotary clubu České Budějovice (120 tis. Kč) a od firmy Lesy České republiky s.p. (10 tis. Kč). Za tuto podporu srdečně děkujeme.

redcord logo-rotary.gif

logo lesy r

Rada města Český Krumlov rozhodla o poskytnutí významné finanční podpory v částce 30 298,- Kč centru ARPIDA, o.s. v Českých Budějovicích a to na úhradu osobních nákladů pracovníků v sociálních službách naší organizace v roce 2012.

Za tuto velmi účinnou formu pomoci upřímně děkujeme.  logo-ck

                                                                                                                                                                                                  

Děkujeme srdečně společnosti ČEPS a.s. za velkorysý dar 950 tisíc Kč na vybudování a rekonstrukci bezbariérového přístupu do prostor centra Arpida v 1. patře. Jedná se o nově vytvořené prostory, které neměly zatím svůj vlastní bezbariérový přístup. Byla vybudována samoobslužná plošina pro přepravu vozíčkářů. Dále byl zrekonstruován původní výtah v areálu centra ARPIDA a byla provedena rekonstrukce úseku vodoléčby (rehabilitační bazén).

CEPS logo 2008

plosinaBazén 1

Velmi vděčni jsme našemu tradičnímu a nejvýznamnějšímu dárci, společnosti E.ON ČR, za velkorysý dar v částce 400 tisíc Kč, který je určen na podporu provozních nákladů centra ARPIDA. Za tuto velmi účinnou formu pomoci upřímně děkujeme.logoeon.gif

Andělská aukce 2011 - poděkování

 

Čtvrtý ročník Andělské aukce, pořádaný 12. prosince 2011 v DK Metropol, přinesl centru ARPIDA, o.s. neuvěřitelných 535.500,-Kč.  Pro centrum ARPIDA znamená tato finanční částka opravdu značnou pomoc a vděčíme za ni všem lidem dobré vůle, kteří Andělskou aukci připravovali, zajišťovali a především se podíleli na vlastní aukci. Zakoupením obrázků vytvořených v arteterapeutickém atelieru centra ARPIDA dražitelé účinným způsobem našemu centru pomohli. Uvědomujeme si, že bez osobního rozhodnutí každého účastníka aukce centru ARPIDA pomoci, by Andělská aukce nemohla být tak úspěšná.

 


Upřímně všem děkujeme.

 


 

aukce_4.jpgaukce2.jpg