×

Oznámení

Lack of access rights - File 'http:/t3.gstatic.com/images'

Poděkování za podporu a pomoc

Firma Strabag, a.s. České Budějovice na konci roku 2010 poskytla významnou pomoc při vybudování chodníku v areálu centra Arpida, o.s. Této účinné pomoci si velmi vážíme, neboť chodník propojuje místní komunikaci s budovou centra Arpida a významným způsobem zlepšil komfort a možnosti pro pohyb a bezpečnost zejména našich vozíčkářů.


Ještě jednou moc děkujeme.
    

strabag3.jpg

Děkujeme srdečně všem aktivním účastníkům a všem pořadatelům charitativní Andělské aukce pořádané dne 6. 12. 2010 v kulturním centru Bazilika pro centrum ARPIDA v Českých Budějovicích. Krásná a jedinečná atmosféra celého večera, přátelský duch a mimořádná ochota aktivních účastníků aukce Arpidě opravdu pomoci, a především pak neuvěřitelný výsledek Andělské aukce, to vše udělalo velikou radost nejen nám, ale jistě i všem, kteří se na realizaci této krásné akce podíleli.
Andělská aukce přinesla centru ARPIDA neuvěřitelných 594 000,-Kč a přesvědčila nás o tom, že pokud se sejdou správní lidé, ve správný čas a na správném místě, pak se dějí i zázraky a včera jsme toho byli svědky. Ještě jednou moc děkujeme.
Za děti a zaměstnance centra ARPIDA, o.s. Jiří Jankovský, ředitel

andel2010.jpg

     V říjnu 2010 obdrželo centrum ARPIDA, o.s. 40 kusů stavebnic LEGO v rámci projektu „Rozvoj motorických schopností a kognitivních funkcí, fantazie a posílení sociálních vazeb dětí s fyzických a kombinovaným postižením centra ARPIDA“ od společnosti ADRA Czech Republic. Za hodnotný dar srdečně děkujeme. 

lego.jpg 

Centrum ARPIDA zakoupilo novou dětskou tříkolku speciálně uzpůsobenou k rehabilitaci mladších dětí se zdravotním postižením. Na tento nákup přispěl 10 000 Kč státní podnik Vojenské lesy a statky ČR, s.p. – Divize Horní Planá.

 trikolka.jpg

Centrum ARPIDA realizovalo projekt: “Podpora samostatnosti při činnostech spojených s péčí o vlastní osobu a soběstačnost“, který byl finančně zajištěn prostřednictvím FONDU  ŠANCE spravovaným Nadací Charty 77.
V rámci projektu bylo pořízeno celkem 74 pomůcek v celkové hodnotě 60 000,- Kč, které jsou využívány zejména  v rámci činnosti denního stacionáře (polohovací pomůcky, pomůcky ulehčující manipulaci a zvyšující sebeobsluhu, physiorolly) a pracoviště ergoterapie (speciální příbory, podavače předmětů, obraceče, pomůcky ke zlepšení motoriky). Rovněž v rámci tohoto projektu byl dovybaven rehabilitační bazén o pomůcky pro děti s těžkým motorickým postižením (nadlehčující límce, rukávky, vesty a neoprény) a dále byly  instalovány 4 madla na dveře usnadňující pohyb vozíčkářům.
Za podporu srdečně děkujeme.