Poděkování za podporu a pomoc

Moc děkujeme Nadaci ČEZ a všem, kteří prostřednictvím aplikace EPP - Pomáhej Pohybem Nadace ČEZ podpořili projekt Lehokolo pro Zdendu. Kolo si dnes Zdenda převzal a už mají s otcem naplánované první výlety.

 

 

Děkujeme městu Český Krumlov za podporu sociálních služeb v centru Arpida i v roce 2022. Výše podpory při sociální službu Raná péče a Denní stacionář činila celkem 50 000 Kč. Moc děkujeme. 

 

Děkujeme městu Vimperk za finanční dotaci sociální služby raná péče v centru Arpida ve výši 5 000 Kč. Částka byla využita na osobní náklady pracovníků rané péče. Děkujeme.

Díky podpoře Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové jsme do denního stacionáře pořídili novou polohovací postel s antidekubitní matrací. Nové lůžko je komfortnější a zjednoduší polohování klienta.  Výše podpory nadace činí úžasných 74 % celkové ceny. Moc děkujeme.

  

„Podpořeno z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové“ 

Díky štědré podpoře Rotary Clubu České Budějovice a Cloudfield, a.s. jsme pořídili herní prvky na naše nové Ergoterapeutické hřiště. Instalace prvků proběhla díky ne úplně standardnímu zimnímu počasí už mezi svátky. Těšíme se tak na první jarní paprsky, abychom hřiště začali intenzivně využívat.