Poděkování za podporu a pomoc

V úterý 24. listopadu 2009 se pět dětí z centra ARPIDA, o.s. zúčastnilo výletu na Orlickou přehradu. Výlet připravily a organizovaly České dráhy, a.s., které vypravily speciální „Vlak pro radost“. Vláček odvezl děti z Č. Budějovic do Čimelic, dále výlet pokračoval autobusem na Orlík a zde nadšené děti prožily dvouhodinovou plavbu lodí po Orlické přehradě. Tato úspěšná akce měla u dětí velmi pozitivní ohlas. Odnesly si spoustu nezapomenutelných a neobvyklých zážitků, například s řízením vlaku či lodě.

Moc děkujeme.

orlk012009.jpg

orlk022009.jpg

Děkujeme všem, kteří nám pomohli v hlasování na stránkách www.conasbavi.cz. Umístili jsme se na prvním místě v kategorii Uživatelé a vyhráli pro dramatický kroužek I. odměnu 50 000,- Kč. Tato částka bude využita na potřeby Dramatického kroužku spojené s filmováním.
Zároveň si Vás dovolujeme pozvat na promítání našich 2 filmů v neděli 6. 12. od 18:00 do Solnice v Českých Budějovicích.
Děkujeme moc, Dramatický kroužek I. z centra ARPIDA.

Centrum ARPIDA, o.s. zakoupilo nového koně Jukona, který významným způsobem  rozšiřuje  možnosti  využití  hipoterapie při péči o děti s motorickým a kombinovaným postižením.

Na  nákup  koně  přispěla  finančně  Olivova nadace se sídlem Olivova 224, 251 01 Říčany (www.olivovanadace.cz) částkou 34 000,- Kč.

k_jukon.jpg

Centrum ARPIDA, o.s. zakoupilo nové dětské chodítko pro děti s omezenou funkcí horních končetin, které bude sloužit k nácviku vzpřímeného postoje a nastavení správné polohy pánve dítěte. Tato kompenzační pomůcka přispěje rovněž k trénování rovnováhy a chůze dětí s motorickým postižením.

Na nákup tohoto chodítka finančně přispěla Nadace Olgy Havlové – Výbor dobré vůle částkou 15 000,- Kč.

logo20vdv205cm.jpg

V rámci léčebných prostředků uceleného systému rehabilitace poskytuje centrum ARPIDA, o.s. dětem s motorickým a kombinovaným postižením již šestnáctým rokem pravidelnou  hipoterapii. V roce 2009 finančně podpořil tento významný projekt Jihočeský kraj částkou 60 000,- Kč.

                                                                                 jihocesky_kraj-barevne.jpg

hipo.jpg