Poděkování za podporu a pomoc

Moc děkujeme Nadaci ČEZ za finanční podporu projektu“Profesní rozvoj v Arpidě“, díky kterému jsme realizovali nástavbový kurz Bazální stimulace, akreditovaný vzdělávací program Sexualita lidí se zdravotním postižením, kurz Proměny stáří a gerontooblek a kurz Rodinní příslušníci dospělých uživatelů sociálních služeb: Jak s nimi (ne)spolupracovat?

Díky podpoře nadace proběhlo také dvoudenní pracovní setkání vedoucích pracovníků sociálních služeb centra ARPIDA v Pluhově Žďáru. Na programu tohoto společného setkání byla souhrnná analýza současného stavu sociálních služeb v centru ARPIDA a vytvoření společné strategie rozvoje sociálních služeb centra ARPIDA na období 2022-2026.

Realizaci projektu „Profesní rozvoj v Arpidě“ podpořila Nadace ČEZ

Děkujeme mnohokrát Jihočeskému kraji za finanční podporu sociálních služeb v roce 2022, kterou poskytuje centru ARPIDA již dlouhodobě. Jedná se o podporu sociální služby Sociální rehabilitace, Osobní asistence, Denní stacionář, Sociálně terapeutické dílny, Odlehčovací služby a Raná péče.

Díky velice významné podpoře Jihočeského kraje máme zajištěno stabilní fungování všech uvedených sociálních služeb a můžeme tak koncepčně pracovat na jejich neustálém zlepšování a rozvoji. Dostupnost všech zmíněných služeb (včetně školských a zdravotnických) na jednom místě dodává centru ARPIDA jedinečnost, díky které dochází k podpoře a reálnému odlehčení jak klientů, tak jejich rodičů a opatrovníků.

„Tento projekt je spolufinancován Jihočeským krajem“

Děkujeme Statutárnímu městu České Budějovice za velmi významnou podporu sociálních služeb centra ARPIDA i v roce 2022. Výše podpory pro zajištění poskytování sociálních služeb Osobní asistence, Denní stacionář, Odlehčovací služby, Sociální rehabilitace činila 1 140 000,- Kč. Díky ní se nám podařilo zachovat a zajistit poskytování našich služeb. Moc děkujeme!

„Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice“

Rada města Jindřichův Hradec svým usnesením podpořila naše centrum ARPIDA finanční dotací ve výši 15 000,- Kč. Dotace bude použita na úhradu mzdových nákladů sociální služby raná péče v roce 2022. Děkujeme. 

 

Centrum Arpida děkuje Nadaci Jedličkova ústavu za poskytnutí grantu v ve výši 10 000 Kč na projekt „Domeček na cestách – psychorehabilitační pobyt pro denní stacionář 2022“. I díky této podpoře se pobytu, který se konal v Pluhově Žďáru od 17. do 21. října, mohlo zúčastnit 11 klientů denního stacionáře, kteří potřebují vysokou míru podpory. Klienti si odvezli spoustu nových zážitků a jejich pečovatelé získali cenný čas pro sebe.