Poděkování za podporu a pomoc

     V říjnu 2010 obdrželo centrum ARPIDA, o.s. 40 kusů stavebnic LEGO v rámci projektu „Rozvoj motorických schopností a kognitivních funkcí, fantazie a posílení sociálních vazeb dětí s fyzických a kombinovaným postižením centra ARPIDA“ od společnosti ADRA Czech Republic. Za hodnotný dar srdečně děkujeme. 

lego.jpg 

Centrum ARPIDA zakoupilo novou dětskou tříkolku speciálně uzpůsobenou k rehabilitaci mladších dětí se zdravotním postižením. Na tento nákup přispěl 10 000 Kč státní podnik Vojenské lesy a statky ČR, s.p. – Divize Horní Planá.

 trikolka.jpg

Centrum ARPIDA realizovalo projekt: “Podpora samostatnosti při činnostech spojených s péčí o vlastní osobu a soběstačnost“, který byl finančně zajištěn prostřednictvím FONDU  ŠANCE spravovaným Nadací Charty 77.
V rámci projektu bylo pořízeno celkem 74 pomůcek v celkové hodnotě 60 000,- Kč, které jsou využívány zejména  v rámci činnosti denního stacionáře (polohovací pomůcky, pomůcky ulehčující manipulaci a zvyšující sebeobsluhu, physiorolly) a pracoviště ergoterapie (speciální příbory, podavače předmětů, obraceče, pomůcky ke zlepšení motoriky). Rovněž v rámci tohoto projektu byl dovybaven rehabilitační bazén o pomůcky pro děti s těžkým motorickým postižením (nadlehčující límce, rukávky, vesty a neoprény) a dále byly  instalovány 4 madla na dveře usnadňující pohyb vozíčkářům.
Za podporu srdečně děkujeme.

V úterý 24. listopadu 2009 se pět dětí z centra ARPIDA, o.s. zúčastnilo výletu na Orlickou přehradu. Výlet připravily a organizovaly České dráhy, a.s., které vypravily speciální „Vlak pro radost“. Vláček odvezl děti z Č. Budějovic do Čimelic, dále výlet pokračoval autobusem na Orlík a zde nadšené děti prožily dvouhodinovou plavbu lodí po Orlické přehradě. Tato úspěšná akce měla u dětí velmi pozitivní ohlas. Odnesly si spoustu nezapomenutelných a neobvyklých zážitků, například s řízením vlaku či lodě.

Moc děkujeme.

orlk012009.jpg

orlk022009.jpg

Děkujeme všem, kteří nám pomohli v hlasování na stránkách www.conasbavi.cz. Umístili jsme se na prvním místě v kategorii Uživatelé a vyhráli pro dramatický kroužek I. odměnu 50 000,- Kč. Tato částka bude využita na potřeby Dramatického kroužku spojené s filmováním.
Zároveň si Vás dovolujeme pozvat na promítání našich 2 filmů v neděli 6. 12. od 18:00 do Solnice v Českých Budějovicích.
Děkujeme moc, Dramatický kroužek I. z centra ARPIDA.