Poděkování za podporu a pomoc

Moc děkujeme Nadaci ČEZ za finanční podporu projektu „Zimní zahrada pro děti z mateřské školy v centru ARPIDA“. Podařilo se nám tak zvětšit prostory mateřské školy o zastřešenou hrací a odpočinkovou zónu, která je bezbariérová a přístupná ze všech tříd MŠ.

Projekt vybudování zimní zahrady pro děti z MŠ v centru ARPIDA vznikl za přispění Nadace ČEZ

 

 

 

Rotary Club České Budějovice a Rotary Club Marburg i v roce 2021 významně finančně podpořil centrum ARPIDA, a to celkovou částkou 144.638,- Kč. Letošní finanční dar je určený na pomůcky pro terapii Senzorické integrace.

 

Za pravidelnou a velmi významnou podporu mnohokrát děkujeme.

I v roce 2021 jsme se zapojili do grantové výzvy Nadace NROS a Nadačního fondu Tesco a byli jsme úspěšní. Podařilo se nám získat 16 000,- Kč a v září jsme tak mohli zakoupit 3 kusy vyvýšených bezbariérových záhonů v celkové hodnotě 20 400,- Kč do naší nové terapeutické zahrady. Na jaře příštího roku plánujeme pořídit dalších 6 kusů těchto záhonů a práce na zahradě mohou začít. Oběma nadacím moc děkujeme!

„Projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z programu Vy rozhodujete, my pomáháme

  

Děkujeme Statutárnímu městu České Budějovice za velmi významnou podporu sociálních služeb centra ARPIDA  i v roce 2021. Výše podpory pro zajištění poskytování sociálních služeb  Osobní asistence, Denní stacionář, Odlehčovací služby, Sociální rehabilitace  činila 1 230 000,- Kč. Díky ní se nám podařilo zachovat a zajistit poskytování našich služeb i přes pokračující nesnáze v době pandemie koronaviru. Moc děkujeme!

„Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice“

Děkujeme mnohokrát Jihočeskému kraji i v roce 2021 za pravidelnou finanční podporu sociálních služeb, které poskytuje centru ARPIDA již dlouhodobě. Jedná se o sociální služby Sociální rehabilitace, Osobní asistence, Denní stacionář, Sociálně terapeutické dílny, Odlehčovací služby a Raná péče, které celkem využívá 217 klientů.

Díky velice významné podpoře Jihočeského kraje, v celkové výši 17 805 000,- Kč máme zajištěno stabilní fungování všech uvedených sociálních služeb a můžeme tak koncepčně pracovat na jejich neustálém zlepšování a rozvoji. Dostupnost všech zmíněných služeb (včetně školských a zdravotnických) na jednom místě dodává centru ARPIDA jedinečnost, díky které dochází k podpoře a reálnému odlehčení jak klientů, tak jejich rodičů a opatrovníků.

 

„Tento projekt je spolufinancován Jihočeským krajem“