Poděkování za podporu a pomoc

Děkujeme městu Vodňany za opakovanou podporu sociální služby raná péče v centru ARPIDA. Finanční dotace pro rok 2024 ve výši 5 000 Kč využijeme na úhradu mzdových nákladů a nákladů na pohonné hmoty.

Děkujeme městu Trhové Sviny za podporu sociální služby raná péče v centru Arpida v roce 2024 a to částkou 10 000 Kč. Moc děkujeme.

Děkujeme Jihočeskému kraji za finanční podporu sociálních služeb v centru ARPIDA. Konkrétně se jedná o služby Sociální rehabilitace, Osobní asistence, Denní stacionář, Odlehčovací služby a Raná péče.

V roce 2024 jsme tak díky velice významné podpoře Jihočeského kraje získali celkem 19 740 000,- Kč. Máme tak zajištěno stabilní fungování těchto služeb a také můžeme koncepčně pracovat na jejich neustálém rozvoji. Dostupnost všech zmíněných služeb (včetně školských a zdravotnických) na jednom místě dodává centru ARPIDA jedinečnost, díky které dochází k podpoře a reálnému odlehčení jak klientů, tak jejich rodičů a opatrovníků.

„Tento projekt je spolufinancován Jihočeským krajem“

 

Děkujeme městu Zliv za poskytnutí dotace na podporu sociální služby raná péče v centru ARPIDA a to částkou 2 000 Kč, která je určená na nákup pohonných hmot.

„S finanční podporou města Zliv“

 

Děkujeme městu Blatná za poskytnutí dotace na podporu sociální služby raná péče pro klienty z města Blatné a to částkou 3 000 Kč.