Poděkování za podporu a pomoc

Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém zasedání v dubnu 2021 rozhodlo o poskytnutí dotace na finanční podporu našeho projektu „Arpiďácká pohodička 2021“ ve výši 20 000,- Kč. Jedná se o tradiční kulturní akci našeho centra, letos již 5. ročník, která se uskuteční 27.6.2021 a těšit se můžeme na hudební vystoupení skupin Bonsai č.3, Nezmaři, Spolektiv a Jakuba Děkana. O dětskou zábavu se postará Kouzelník Martin Čejka, dále budou pro děti připraveny zábavná stanoviště a skákací hrad.

 

Jihočeskému kraji moc děkujeme za důvěru i finanční podporu a pomoc

.

 

Zastupitelstvo města Český Krumlov svým usnesením opět podpořilo naše centrum ARPIDA finanční dotací ve výši 37 000,- Kč. Dotace bude použita na úhradu osobních nákladů pracovníků v sociálních službách (denní stacionář – 30 000,- Kč a raná péče – 7 000,- Kč) v roce 2021. Děkujeme.

 

 

 

 

Jihočeský kraj podpořil v roce 2021 projekt Den dětí v Arpidě částkou 16 000 Kč. Díky této podpoře děti prožily Kovbojský den u nás na farmě. Zkusily si podojit kravičku, sbíraly vajíčka, zaháněly prasátka a plnily další úkoly. Soutěžení bylo doplněno divadelním představením a hrála a zpívala hudební skupina Koníček.

Oslava Dne dětí se moc povedla. Bylo to po dlouhé „covidové“ době příležitost se společně setkat, pobavit, uvolnit. Užily si to nejen děti, ale i dospělí.

 

Děkujeme.

Zastupitelstvo města České Budějovice na svém zasedání v únoru 2021 rozhodlo o poskytnutí dotace na kofinancování našeho projektu „Osobní asistence pro občany města České Budějovice“ ve výši 300 000,- Kč. Poskytnutá dotace bude použita na úhradu nákladů spojených s poskytováním osobní asistence (osobní náklady, provozní náklady a jiné náklady související s poskytováním služby) v období 1-5/2021. Celkové předpokládané náklady na realizaci služby osobní asistence v uvedeném období činí 3 538 366,- Kč. Statutárnímu městu České Budějovice upřímně děkujeme za důvěru a velmi významnou finanční podporu a pomoc.

„Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice“

Děkujeme Jihočeskému kraji za opětovnou finanční podporu sociálních služeb, které poskytuje naše centrum ARPIDA i v roce 2020. Jedná se o sociální služby Sociální rehabilitace, Osobní asistence, Denní stacionář, Odlehčovací služby a Raná péče, které celkem využívá 195 klientů.

Díky velice významné podpoře Jihočeského kraje, v celkové výši 15 359 777,- Kč máme zajištěno stabilní fungování těchto služeb a také můžeme koncepčně pracovat na jejich neustálém rozvoji. Dostupnost všech zmíněných služeb (včetně školských a zdravotnických) na jednom místě dodává centru ARPIDA jedinečnost, díky které dochází k podpoře a reálnému odlehčení jak klientů, tak jejich rodičů a opatrovníků.

„Tento projekt je spolufinancován Jihočeským krajem“