Poděkování za podporu a pomoc

Děkujeme statutárnímu městu České Budějovice za velmi významnou podporu sociálních služeb centra ARPIDA v roce 2020. Výše podpory pro zajištění poskytování sociálních služeb  Osobní asistence, Denní stacionář, Odlehčovací služby, Sociální rehabilitace a Sociálně terapeutické dílny činila 1 390 000,- Kč. Díky ní se nám podařilo zachovat a zajistit poskytování našich služeb i přes velkou letošní nepřízeň v době koronaviru. Děkujeme mnohokrát!

„Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice“

Moc děkujeme našim dárcům, kteří se velice značně podíleli na financování kolejnicového zvedacího a asistenčního systému v denním stacionáři centra ARPIDA. Instalací tohoto zařízení došlo k významnému zlepšení komfortu našich uživatelů při osobní hygieně a ke snížení fyzické zátěže pracovníků v přímé péči, kteří poskytují sociální služby. Celkové náklady činily 305 559,- Kč.

Pan Rudolf Burda přispěl částkou 108 000,- Kč,  díky výtěžku charitativní aukce VIRUS FIGHTER. Další výtěžek, tentokrát z plesu v hodnotě 100 000,- Kč, nám věnoval Rotary Club České Budějovice, Studentská unie VŠTE přispěla částkou 36 000,- Kč. Na spolufinancování se také  velice významně podílelo STK České Budějovice s.r.o. svým finančním darem v hodnotě 30 000,- Kč.

Správní rada Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové rozhodla o podpoře našeho projektu „Spolu na vlnách“ pod číslem 0039/2020 v rámci programu Fond pomoci potřebným během druhé vlny epidemie koronaviru. Finanční pomoc v celkové hodnotě 45 200,- Kč bude sloužit na zajištění sociálních služeb našeho centra. Konkrétně se jedná o pořízení předplacených datových sad s přijímačem dat, webkamer, notebooku, přenosných předplatných časových jízdenek MHD a tankovacích karet.

Za projevenou důvěru a významnou finanční pomoc mnohokrát děkujeme!

„Podpořeno z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové“

Rada města Český Krumlov i v letošním roce rozhodla o poskytnutí finanční podpory našeho centra v celkové částce 37. 000,- Kč. Přidělená dotace bude použita na úhradu osobních nákladů pracovníků v sociálních službách (denní stacionář 30.000,- Kč a raná péče 7.000,- Kč) v roce 2020.

Za projevenou důvěru a pomoc moc děkujeme.

 

Moc děkujeme Koh-i-noor Hardtmuth CZ za dar v hodnotě více než 28 000 Kč. Výtvarné potřeby využijeme při arteterapii, hodinách výtvarné výchovy a zájmových kroužcích.✏️🖍📝