Poděkování za podporu a pomoc

V letošním roce zakoupilo centrum ARPIDA pojezdovou sekačku na trávu v hodnotě 12.776,- Kč včetně příslušenství. Nová sekačka splňuje základní požadavky na obsluhu osobou s tělesným postižením a uživatelům sociálních terapeutických dílen tak umožňuje rozvoj dalších pracovních návyků.

Touto cestou chceme poděkovat firmě Lesy České republiky, s.p. za finanční příspěvek v celkové výši 8.000,- Kč.

lesyčr

Srdečně děkujeme společnostem EnergieAG spol. s r.o. a ČEVAK a.s. za dar 32400,- Kč v rámci projektu "Vodní kapky". Tento dar bude použit na rozšíření prostor speciální mateřské školy při centru ARPIDA.

sek energieAG

Děkujeme srdečně všem, kteří se zasloužili o výjimečný úspěch 5. ročníku Andělské aukce v DK Metropol. Dětské obrázky z výtvarného ateliéru centra ARPIDA byly vydraženy za neuvěřitelnou částku 688.500,-Kč.

Tohoto nečekaného úspěchu, který se dotýká až sféry zázraků, bylo dosaženo díky dobrotě srdce a velkorysé ochotě dražitelů opravdu účinným způsobem pomoci našemu zařízení, ale také díky nevšední obětavosti všech organizátorů, sponzorů a příznivců, kteří vše bez nároku na honorář připravili a rozhodující mírou se tak zasloužili o jedinečnou sváteční atmosféru celé aukce.                                                                  aukce


Ještě jednou za děti i zaměstnance centra ARPIDA moc děkujeme.  

Centrum ARPIDA uvedlo do provozu nový terapeutický přístroj pro rehabilitaci a cvičení - Therapy master - Redcord. Tento přístroj je velmi užitečnou fyzioterapeutickou pomůckou, kterou využije téměř celá cílová skupina osob centra ARPIDA. Na zakoupení tohoto důležitého doplňku pro obor fyzioterapie obdrželo centrum ARPIDA finanční příspěvky od Rotary clubu České Budějovice (120 tis. Kč) a od firmy Lesy České republiky s.p. (10 tis. Kč). Za tuto podporu srdečně děkujeme.

redcord logo-rotary.gif

logo lesy r

Rada města Český Krumlov rozhodla o poskytnutí významné finanční podpory v částce 30 298,- Kč centru ARPIDA, o.s. v Českých Budějovicích a to na úhradu osobních nákladů pracovníků v sociálních službách naší organizace v roce 2012.

Za tuto velmi účinnou formu pomoci upřímně děkujeme.  logo-ck