Poděkování za podporu a pomoc

Rotary klub České Budějovice i v roce 2020 finančně podpořil centrum ARPIDA částkou 100.000,- Kč. Letošní finanční dar je určený na bezbariérové úpravy hygienického zázemí našeho centra, konkrétně kolejnicový zvedací a asistenční systém v denním stacionáři. Realizace a zavedení do provozu bude probíhat během tohoto léta.

Za pravidelnou a velmi významnou podporu mnohokrát děkujeme.  

V prosinci 2019 se centru Arpida podařilo koupit novou keramickou pec, za kterou jsme moc rádi. Původní pec (od roku 1994) byla v havarijním stavu a její další používání bylo nebezpečné. Nová pec nám tak dává možnost realizovat arteterapii i další činnosti spojené s keramikou např. výuku ve školách našeho centra (pracovní činnosti i výtvarná výchova) a dále volnočasové aktivity pro děti a dospělé s tělesným a kombinovaným postižením (stanice zájmové činnosti, denní stacionář a sociálně terapeutické dílny) pro celkově cca 135 osob. Vypalovací cyklus je prováděn 2x týdně.

Celková pořizovací cena nové keramické pece ROHDE KE 100S s TC 304 včetně zakládacího setu činila 148.240,- Kč. Společnosti Lesy České republiky, s.p. upřímně děkujeme za poskytnutý finanční dar ve výši 30.000,- Kč.

lesy2

Již počtvrté se podařilo uskutečnit v termínu od 3.10 do 6.10. víkendový pobyt pro rodiny s dětmi, které využívají službu rané péče v centru ARPIDA a v centru KAŇKA. Pro rodiče i děti byla připravena spousta aktivit. Mimo jiné nechyběla ukázka odborných terapií, které si mohli vyzkoušet nejen děti, ale i rodiče - např. bazální stimulace, snoezelen, muzikoterapie. Zapomenout nesmíme také na canisterapeutický tým z Kaňky, který tvoří Alena Vaníčková a její border kolie Locyka. Stihli jsme toho jako vždy hodně. I přes nepřízeň počasí se nám podařilo rozdělat oheň a upéct špekáčky a také spatřit Bílou paní.

Na závěr nezbývá než poděkovat všem účastníkům a těšit se na příští pobyt. Velký dík patří také všem pracovníkům Penzion a Restaurace U Zámku, Pluhův Žďár, kteří se o nás vzorně starali.

 

Víkendový pobyt byl realizován za finanční podpory EPP - Pomáhej Pohybem Nadace ČEZ.

nadace cez

 

Velká Británie nejspíš vystoupí z EU, nicméně klienti centra Arpida do Velké Británie naopak vstoupí a to ať už nohou, nebo vozíkem. V neděli 6. října se 12 žáků s tělesným a kombinovaným postižením vydá na týdenní studijní pobyt do Hastings a to díky darům od sponzorů centra Arpida a projektu "ČSOB pomáhá regionům".

Na žáky ve Velké Británii kromě každodenní dopolední výuky v jazykové škole čekají výlety po okolí i návštěva Londýna. “Rádi bychom poděkovali všem, kdo Arpidě jakýmkoliv způsobem přispívá. Snažíme se naše klienty co nejvíce přiblížit běžnému životu a poznávání cizích zemí, kultur a lidí k tomu jistě patří. Bez vašich příspěvků by to ovšem nešlo, takže moc děkujeme”, řekl za centrum Arpida Ondřej Hellebrant.

Patronem projektu je jihočeský herec a režisér Jiří Mádl, který s Arpidou dlouhodobě spolupracuje. A co na to říkají samotní žáci? “Do Anglie se moc těším, nejvíc pak na výuku v anglické škole a na výlet do Brightonu a Londýna,” nechal se slyšet dvanáctiletý Marek Kún. S klienty centra pojede do Anglie také jako doprovod pět pedagogů. Celý zájezd zajišťuje firma STUDENT AGENCY.

Moc děkujeme Jihočeskému kraji za dlouhodobou podporu sociálních služeb centra ARPIDA. V roce 2019 využívá sociální služby Sociální rehabilitace, Osobní asistence, Denní stacionář, Odlehčovací služby a Rané péče celkem 195 klientů.

Díky významné podpoře Jihočeského kraje máme zajištěno stabilní fungování těchto služeb a také můžeme koncepčně pracovat na jejich neustálém rozvoji. Dostupnost všech zmíněných služeb (včetně školských a zdravotnických) na jednom místě dodává centru ARPIDA jedinečnost, díky které dochází k podpoře a reálnému odlehčení, jak klientů, tak jejich rodičů a opatrovníků.