Poděkování za podporu a pomoc

V rámci léčebných prostředků uceleného systému rehabilitace poskytuje centrum ARPIDA, o.s. dětem s motorickým a kombinovaným postižením již šestnáctým rokem pravidelnou  hipoterapii. V roce 2009 finančně podpořil tento významný projekt Jihočeský kraj částkou 60 000,- Kč.

                                                                                 jihocesky_kraj-barevne.jpg

hipo.jpg

Finanční podpora nákupu  polohovací sedačky pro ergoterapii

Počátkem října 2009 zakoupilo centrum ARPIDA, o.s. velmi potřebné nové polohovací zařízení pro pracoviště ergoterapie a bylo tak nahrazeno staré, již nevyhovující, vybavení na tomto pracovišti.

Nová polohovací sedačka přispěla významným způsobem k vytvoření žádoucích podmínek pro činnost dětské ergoterapie v centru ARPIDA. Konkrétně umožňuje tato kompenzační pomůcka dětem s tělesným postižením různé nastavení sedu (výšky i šířky), fixaci trupu i nutnou oporu nohou.

 

Na nákupu uvedené sedačky v celkové hodnotě 52 654,- Kč se podílely Lesy ČR, s.p. částkou 20 000,- Kč. 

logo_lesy_r.jpg

Finanční podpora nákupu  polohovací sedačky pro ergoterapii

Počátkem října 2009 zakoupilo centrum ARPIDA, o.s. velmi potřebné nové polohovací zařízení pro pracoviště ergoterapie a bylo tak nahrazeno staré, již nevyhovující, vybavení na tomto pracovišti.

Nová polohovací sedačka přispěla významným způsobem k vytvoření žádoucích podmínek pro činnost dětské ergoterapie v centru ARPIDA. Konkrétně umožňuje tato kompenzační pomůcka dětem s tělesným postižením různé nastavení sedu (výšky i šířky), fixaci trupu i nutnou oporu nohou.

 

Na nákupu uvedené sedačky v celkové hodnotě 52 654,- Kč se podílely Lesy ČR, s.p. částkou 20 000,- Kč. 

logo_lesy_r.jpg

Rekonstrukce WC pro děti se zdravotním postižením z MŠ při centru ARPIDA.
Předkládaný projekt řeší velice nutnou rekonstrukci WC pro 21 dětí se zdravotním postižením  zařazených do speciální mateřské školy při centru ARPIDA. 
K hlavním cílům  projektu  patří především zabezpečení požadované úrovně kvality poskytovaných služeb dle hygienických a bezpečnostních předpisů. Vybavení místnosti WC umožní nácvik sebeobsluhy dětí se zdravotním postižením a následně přispěje k integraci mezi zdravé děti. Řešení nacházíme právě v rekonstrukci, modernizaci a dovybavení stávajícího WC.

Celkový rozpočet projektu je 155.610,- Kč

Projekt byl podpořen z Fondu T-Mobile pro zaměstnance částkou 100.000,- Kč

logo_fond_tmobile.jpg

aukceii.jpgSrdečně děkujeme všem, kteří se zasloužili o mimořádně úspěšný průběh II.ročníku charitativní andělské aukce pořádané Hitrádiem Faktor 7. 12. 2009 v kulturním centru Bazilika. V aukci byly vydraženy obrázky a keramika dětí pracujících v arteterapeutickém ateliéru centra ARPIDA za neuvěřitelnou celkovou částku 402.000,-Kč. Znovu jsme obdivovali perfektní přípravu této akce ze strany Hitrádia Faktor, zejména pak skvělou práci paní Martiny Povišerové, která nesla tíhu všech příprav a organizace. Patří jí náš upřímný dík a uznání. Opět jsme s úžasem sledovali mistrovství i strhující atmosféru vlastní aukce, o níž se zasloužili manželé Procházkovi. Moc děkujeme všem patronům výtvarných děl dětí, kteří dodali aukci společenskou prestiž a samozřejmě především všem vydražitelům, kteří zakoupením těchto děl finančně podpořili odbornou činnost centra ARPIDA. Ať jim dětská díla přinášejí stále hodně radosti. V neposlední řadě patří náš obdiv všem sponzorům akce.

Za děti a zaměstnance centra ARPIDA, o.s. České Budějovice

Jiří Jankovský,ředitel