Poděkování za podporu a pomoc

Rada města Český Krumlov rozhodla o poskytnutí významné finanční podpory v částce 52 000,- Kč centru ARPIDA, z.ú. v Českých Budějovicích a to na úhradu osobních nákladů pracovníků v sociálních službách (denní stacionář) naší organizace v roce 2019.

Za tuto velmi účinnou formu pomoci upřímně děkujeme.

ck

Ve dnech 26. 4. – 28. 4. 2019 jsme ve spolupráci s Centrem Kaňka v Táboře zrealizovali víkendový pobyt pro dvanáct rodin s dětmi s postižením pod názvem "Raná péče od rána do večera III". Zažili jsme společně spousty věcí a vyměnili si a sdíleli nové zkušenosti a poznatky.

Obrovské poděkování patří rodičům, všem pracovníkům a také panu Benešovi a jeho kolektivu z Penzionu a Restaurace U Zámku v Pluhově Žďáru za skvělé služby. Strašně rychle to uteklo a nám nezbývá než se těšit na příští pobyt.

 

„Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice“  logo cb rgb

Díky velmi významné finanční podpoře (105 400,- Kč) od Nadace Komerční banky, a.s. –  Jistota, se nám od dubna tohoto roku daří realizovat pilotní projekt „Školička nanečisto“.

Školička je určena, v rámci poskytování sociální služby raná péče, dětem od 1,5 do 3 let věku. Jejím hlavním cílem je připravit děti i rodiče na předškolní vzdělávání. V rámci jedné lekce (120 minut) mají děti možnost zažít to, co v běžné školce. Děti se učí samostatnosti a respektování ostatních dětí s jejich specifickými potřebami. Školička probíhá 2x týdně, vždy v úterý 9:00 – 11:00 hod. a ve čtvrtek 14:30 – 16:30 hod. v prostorech mateřské školy centra ARPIDA.

KB jistota

Nadaci Jistota upřímně děkujeme!

V úterý 6. listopadu se uskutečnil kurz Augmentativní a alternativní komunikace, jehož cílem bylo seznámit účastníky s alternativními komunikační systémy, které se používají jako náhrada mluvené řeči. Obsahem kurzu bylo vysvětlení základních pojmů a příčin poruch komunikace, rozdělení a vysvětlení základních komunikačních strategií a metod AAK, kazuistiky, seznámení se s technickými pomůckami a jejich praktické využití. Kromě pracovníků centra ARPIDA se kurzu zúčastnilo také 6 rodičů našich klientů.

Vzdělávání bylo realizováno v rámci projektu financovaného prostřednictvím Nadace Agrofert s názvem „SPOLEČNĚ S RODIČI – MAXIMUM PÉČE LIDEM S TĚŽKÝM TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM" v rámci Programu „PODPORA DOSPĚLÝCH OSOB S TĚŽKÝM MENTÁLNÍM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM“.

V červnu 2018 centrum Arpida zakoupilo nový osobní automobil zn. VW Caddy TL v celkové hodnotě 375.753,- Kč, který se vyznačuje velkým zavazadlovým prostorem vhodným pro přepravu objemnějších nákladů, jakými jsou např. kompenzační pomůcky (vozík, polohovací sedačka apod.), hračky apod. Automobil bude využíván především pro zajištění sociálních služeb osobní asistence a raná péče na území Jihočeského kraje. Předpokládáme jeho využití zhruba asi 25 návštěv v přirozeném prostředí klientů za měsíc, tzn. 1-2 návštěvy denně na celém území Jihočeského kraje.

Tímto upřímně děkujeme společnosti Lesy České republiky, s.p. za poskytnutý finanční dar ve výši 50.000,- Kč.

lesy