Poděkování za podporu a pomoc

Statutární město České Budějovice v rámci svého dotačního programu přispělo na materiálně technické zabezpečení zájmových kroužků pro děti a žáky centra ARPIDA částkou 50 000 Kč.

V rámci tohoto projektu bude pořízen např. hrnčířský kruh, hudební nástroje, fotoaparát se speciálním stativem a jiné.

cblogo

 

Statutární město České Budějovice v rámci svého dotačního programu přispělo na projekt Den dětí v centru ARPIDA částkou 20 000 Kč. Příspěvek je určen na financování oslavy dne dětí - nákup odměn pro děti, občerstvení, nákup materiálu a služeb na realizaci programu oslavy.

cblogo

 

Centrum ARPIDA srdečně děkuje všem lidem, kteří si přišli poslechnout báječnou muziku na country a folk skorofestu „Arpiďácká POHODIČKA“ a tím podpořili centrum ARPIDA. Veliký dík patří zejména všem účinkujícím, kterými byli: skupina Sem-Tam, Pavlína Jíšová, skupina Epydemye, Pokáč a skupina Nezmaři. Všichni tito muzikanti vystupovali bez nároku na honorář a patří jim za to veliký dík. Rovněž zvukař Jan Zvánovec ozvučil celý prostor báječně a bezplatně. Pódium i stan nad pódiem postavila sponzorsky firma Borovka event s.r.o. Příspěvky na pořádání akce poskytly firmy Medicco s.r.o. a DMA s.r.o. Skákací hrad a nafukovací stan bezplatně zapůjčil klaun Hugo. Rovněž děkujeme sousedské organizaci Bratrská jednota baptistů, kteří nám umožnili využít jejich pozemek pro přístup a pro skákací hrad. Díky patří i celé řadě dobrovolníků, kteří pomáhali různým způsobem osobně.

Díky všem těmto dobrým lidem se podařilo vytvořit atmosféru pohody, při které je život lehčí. Současně máme velikou radost z velkého zájmu o koncert. Na Pohodičku dorazilo kolem 600 lidí, což je úžasné. Na nákup důležitého zařízení pro transport osob s těžkým tělesným postižením se tudíž podařilo získat celkem 57.000,- Kč (částečně vstupné a částečně dary). I přes to, že jsme byli obklopeni bouřkami a přívalovými dešti, vyšlo počasí naprosto ideálně, tak jak to na správných festivalech bývá. Ještě jednou srdečně děkujeme za všechny Arpiďáky, zejména za ty, kteří se teď snadněji a bezpečněji dostanou do bazénu. Přejeme krásné léto.

Rádi byste podpořili dobrou věc? Prosíme podpořte náš projekt „Letní tábor pro děti s tělesným a kombinovaným postižením“. Při návštěvě prodejny Tesco Tábor, Soběslavská 3038 můžete tomuto projektu dát hlas. Také s touto Vaší pomocí bude moci 20 dětí z centra Arpida zažít týden plný dobrodružství, her a zážitků v přizpůsobeném bezbariérovém prostředí a s potřebnou osobní asistencí.

Děkujeme Vám!J

tesco

 

Rada města Český Krumlov rozhodla o poskytnutí významné finanční podpory v částce 40 000,- Kč centru ARPIDA, z.ú. v Českých Budějovicích a to na úhradu  osobních nákladů pracovníků v sociálních službách (osobní asistence) naší organizace v roce 2017.

 

Za tuto velmi účinnou formu pomoci upřímně děkujeme.   

ck mesto logo