Poděkování za podporu a pomoc

Rada města Týn nad Vltavou rozhodla v roce 2016 o poskytnutí finanční podpory našemu centru v částce 5 000,- Kč. Dotace byla využita na úhradu provozních a materiálových nákladů spojených s poskytováním sociální služby osobní asistence.

Za pomoc upřímně děkujeme. tyn

Rada města Český Krumlov rozhodla o poskytnutí významné finanční podpory v částce 23 000,- Kč centru ARPIDA, z.ú. v Českých Budějovicích a to na úhradu osobních nákladů pracovníků v sociálních službách (osobní asistence) naší organizace v roce 2016.

Za tuto velmi účinnou formu pomoci upřímně děkujeme. ck mesto logo

Děkujeme našim dárcům, partnerům, klientům, rodičům, zaměstnancům, členům, spolupracovníkům a příznivcům za podporu v roce 2016. Díky Vaší podpoře se v loňském roce  podařilo v centru ARPIDA realizovat mnoho záměrů, projektů a plánů, které bychom Vám rádi představili níže v podobě krátkého videa.

I v roce 2017 připravujeme důležité a zajímavé akce a projekty, o kterých Vás budeme průběžně informovat. Velké poděkování pak patří firmě AEROPHOTO  - panu Davidovi Hellebrantovi za realizaci tohoto videa.

V prosinci 2016 centrum ARPIDA zakoupilo nový elektrický vertikalizační zvedák SARA 3000 včetně příslušenství v celkové hodnotě 95.947,- Kč. Důvodem pro pořízení nového zvedáku byl již nevyhovující stav stávajícího mechanického vertikalizačního zvedáku v důsledku jeho materiálního opotřebení a  zároveň by byla výše nákladů spojená s jeho opravou  vysoce nerentabilní. Nový zvedák navíc umožňuje aktivní spolupráci klienta při přesunech a denně ho využívá 8 – 10 klientů.

Touto cestou chceme upřímně poděkovat všem jeho sponzorům (Rotary Club České Budějovice – 50.000,- Kč, Obec Srubec – 21.310,- Kč a Lesy České republiky, s.p. – 20.000,- Kč) za poskytnuté finanční prostředky. Zbylá část byla hrazena z vlastních finančních zdrojů centra  ARPIDA. 

                                                                    Moc děkujeme!  logo podekovani

 

Pan Jindřich Hrdý ze společnosti Bonnet.cz uspořádal pro své klienty vánoční bowlingový turnaj, kde se vybralo pro centrum ARPIDA celkem 8 047 Kč. Moc děkujeme za podporu.