Poděkování za podporu a pomoc

Centrum ARPIDA zakoupilo novou dětskou tříkolku speciálně uzpůsobenou k rehabilitaci mladších dětí se zdravotním postižením. Na tento nákup přispěl 10 000 Kč státní podnik Vojenské lesy a statky ČR, s.p. – Divize Horní Planá.

 trikolka.jpg

Centrum ARPIDA realizovalo projekt: “Podpora samostatnosti při činnostech spojených s péčí o vlastní osobu a soběstačnost“, který byl finančně zajištěn prostřednictvím FONDU  ŠANCE spravovaným Nadací Charty 77.
V rámci projektu bylo pořízeno celkem 74 pomůcek v celkové hodnotě 60 000,- Kč, které jsou využívány zejména  v rámci činnosti denního stacionáře (polohovací pomůcky, pomůcky ulehčující manipulaci a zvyšující sebeobsluhu, physiorolly) a pracoviště ergoterapie (speciální příbory, podavače předmětů, obraceče, pomůcky ke zlepšení motoriky). Rovněž v rámci tohoto projektu byl dovybaven rehabilitační bazén o pomůcky pro děti s těžkým motorickým postižením (nadlehčující límce, rukávky, vesty a neoprény) a dále byly  instalovány 4 madla na dveře usnadňující pohyb vozíčkářům.
Za podporu srdečně děkujeme.

V úterý 24. listopadu 2009 se pět dětí z centra ARPIDA, o.s. zúčastnilo výletu na Orlickou přehradu. Výlet připravily a organizovaly České dráhy, a.s., které vypravily speciální „Vlak pro radost“. Vláček odvezl děti z Č. Budějovic do Čimelic, dále výlet pokračoval autobusem na Orlík a zde nadšené děti prožily dvouhodinovou plavbu lodí po Orlické přehradě. Tato úspěšná akce měla u dětí velmi pozitivní ohlas. Odnesly si spoustu nezapomenutelných a neobvyklých zážitků, například s řízením vlaku či lodě.

Moc děkujeme.

orlk012009.jpg

orlk022009.jpg

Děkujeme všem, kteří nám pomohli v hlasování na stránkách www.conasbavi.cz. Umístili jsme se na prvním místě v kategorii Uživatelé a vyhráli pro dramatický kroužek I. odměnu 50 000,- Kč. Tato částka bude využita na potřeby Dramatického kroužku spojené s filmováním.
Zároveň si Vás dovolujeme pozvat na promítání našich 2 filmů v neděli 6. 12. od 18:00 do Solnice v Českých Budějovicích.
Děkujeme moc, Dramatický kroužek I. z centra ARPIDA.

Centrum ARPIDA, o.s. zakoupilo nového koně Jukona, který významným způsobem  rozšiřuje  možnosti  využití  hipoterapie při péči o děti s motorickým a kombinovaným postižením.

Na  nákup  koně  přispěla  finančně  Olivova nadace se sídlem Olivova 224, 251 01 Říčany (www.olivovanadace.cz) částkou 34 000,- Kč.

k_jukon.jpg