1 Arpida poděkování - centrum Arpida

ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú.

Již 25 let nabízíme komplexní pomoc rodinám pečujícím o děti, mladistvé a mladé dospělé osoby s tělesným (motorickým) a kombinovaným postižením.

Vážený pane řediteli,

ráda bych Vám a všem Vašim kolegům z DC Arpida mnohokrát poděkovala za opět skvělý rehabilitační pobyt, kterého se můj syn Jakub ve Vašem zařízení zúčastnil ve dnech 10.10. - 21.10.2016.

Na rehabilitační pobyt do Arpidy jezdí Kuba v mém doprovodu pravidelně již 11 let a v rámci možností daných jeho primárními diagnózami dělá stále - krůček po krůčku - pokroky. Letos už bylo Jakubovi 13 let a je to puberťák se vším všudy. V souvislosti s věkem se letos objevila řada nových úskalí pro Jakubův další vývoj i pro zachování již osvojených dovedností (rychlá akcelerace růstu, hormonální změny, atd. ). Jsem proto velmi ráda, že jsme i letos mohli rehabilitační pobyt v Arpidě absolvovat. Děkuji vedoucímu lékaři, všem terapeutům i dalším pracovníkům, že s ohledem na jeho aktuální stav Jakubovi opět ušili program na míru a tento s ním pak s využitím své vysoké odbornosti i veškerého dostupného vybavení a pomůcek do puntíku realizovali. Kromě individuální fyzioterapie, měl Jakub zařazenu intenzivní vodoléčbu (jak masážní a vířivou vanu, tak cvičení v bazénu), dále např. ergoterapii, cvičení na motomedu či individuální i skupinovou muzikoterapii. Jakub začínal každodenní program vždy v 8.00 a kromě přestávek na jídlo a nezbytný krátký odpočinek pracoval vždy až do cca 16.00. Byla to pořádná „šichta", ale protože jednotlivé terapie na sebe velmi vhodně a efektivně navazovaly a využívaly i multismyslovou stimulaci či maximálně aktivní spoluúčast, byl Kuba téměř stále pozitivně naladěný a dobře spolupracoval. Já jsem navíc obdržela mnoho cenných rad pro následnou každodenní rehabilitaci s Jakubem v domácím prostředí. Velkým přínosem pro mne bylo i praktické zacvičení při zapojování Jakuba do sebeobslužných činností s důrazem na jeho aktivní spolupráci i s ohledem na šetrnost k mým vlastním fyzickým silám. Celý rehabilitační pobyt po všech stránkách splnil svůj účel a oba jsme z něho vytěžili maximum. Za to Vám velmi děkuji a prosím Vás, abyste mé poděkování tlumočil všem, kteří se nám věnovali (zvláště pí. Lence Prokopové - fyzioterapeutce, týmu ergoterapeutek, pí. Daně Pšeničkové – muzikoterapeutce, pracovníkům vodoléčby a bazénu).

Závěrem si dovolím vyjádřit svůj čistě osobní názor na služby, které Vaše zařízení poskytuje rodinám jako jsme my. Kubík a jemu podobní jsou vlastně - řečeno sportovní terminologií - „vrcholoví sportovci". K tomu, aby se něco naučili, udrželi se ve formě a zlepšovali se, musí vynaložit mnoho a mnoho energie a dennodenně musí „polykat vysoké tréninkové dávky". V tom jim pomáhají jejich nejbližší a terapeuti v místě bydliště. Jednou za čas každý vrcholový sportovec absolvuje vysokohorské soustředění, na němž má k dispozici celý tým odborníků a spolu s nimi ladí formu na aktuální akci, vyhodnocuje dosavadní dávky a tvoří budoucí tréninkové plány, zkouší nové tréninkové metody či testuje nové vybavení. Pro náš malý tým a „vrcholového sportovce Kubu" je pobyt v DC Arpida právě takovým „vysokohorským soustředěním". Je to současně: intenzivní trénink, jedinečná zpětná vazba, nenahraditelná supervize a mnoho nových podnětů pro další tréninkové období. „Sportovci" jako je Kubík nemohou s tréninkem jednoho dne jednoduše přestat a jít do „sportovního důchodu". Ti musí trénovat celý život, aby zůstali v kondici a ubránili se různým, často bolestivým deformitám, které jim ještě více ztěžují život a vyžadují náročnou a dlouhodobou lékařskou péči nebo dokonce operační zákroky. Proto si velmi vážím Vašeho zařízení a děkuji Vám, že, jako jedni z mála u nás, takovéto rehabilitační pobyty umožňujete i dětem starším a dospívajícím. Jako matka jednoho takového sportovce to velmi oceňuji!! ... a bohužel se s velkou nejistotou dívám do budoucna a marně si lámu hlavu, kam budu jezdit s Kubíkem na tolik potřebná „vysokohorská soustředění" až se úplně vyzuje z dorosteneckých treter a přejde do kategorie dospělých.

Vážený pane řediteli, ještě jednou děkuji DC Arpida za letošní velmi přínosný rehabilitační pobyt. Přeji Vám, všem Vašim kolegům i rodinám podobným té naší, ať se Vám Vaše poslání daří i nadále naplňovat alespoň tak jako doposud.

S úctou a přáním všeho dobrého

Mgr. Vladimíra Větrovská

Naši hlavní partneři

Statutární město České BudějoviceJihočeský kraj Rottary       anauk     borovka new  

Arpida centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s.

Kontakty

Centrum ARPIDA, z.ú.
U Hvízdala 1402/9
370 11 České Budějovice

Darujme.cz