ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú.

 

A – akce

R – rehabilitace

P – pomoc

I –  integrace

D – dobrovolnost

A – agape (křesťanské pojetí lásky, sounáležitost, sdílení, solidarita) 

 

 

Nabízíme pomoc rodinám pečujícím o děti, mladistvé a mladé dospělé osoby s tělesným (motorickým) a kombinovaným postižením. 

Komplexní koordinovanou péči v duchu uceleného systému rehabilitace poskytujeme prostřednictvím:

 

Další informace: 

Centrum ARPIDA je nestátní nezisková organizace pracující na bázi zapsaného ústavu a obecně prospěšné společnosti. 

Areál centra ARPIDA byl vybudován bez finanční účasti státu v letech 1990-1993. Odborný provoz byl zahájen v  roce 1993.

Centrum ARPIDA poskytuje komplexní koordinovanou podporu v duchu uceleného systému rehabilitace (prostředky léčebné, sociální, pedagogické a pracovní) osobám s tělesným a kombinovaným postižením.

Při naplňování svého poslání účelně propojuje a koordinuje péči v oblasti zdravotní, sociální a výchovně vzdělávací. Zajišťuje tak odbornou činnost detekční, diagnostickou, terapeutickou, rehabilitační, respitní, výchovně vzdělávací, zájmovou, poradenskou, metodickou, posudkovou a preventivní, včetně tzv. rané péče (podpory).

Cílem poskytované péče je dosažení pokud možno optimálního individuálního vývoje každého klienta (uživatel, žák, pacient) ve smyslu jeho maximální možné soběstačnosti a integrace v jeho přirozeném sociálním prostředí a bez omezení přirozeného způsobu rodinného života (nejsme internátní zařízení).

Při veškeré činnosti se ARPIDA opírá o základní principy křesťanské etiky respektující vzájemnou úctu, sounáležitost, sdílení, solidaritu a porozumění. V odborné práci jsou maximálně respektovány mezioborové vztahy. Důraz je kladen jednak na vysokou odbornost a zároveň též na lidský rozměr poskytované péče. Služby jsou zaměřeny nejen na děti a dospělé osoby se zdravotním postižením, ale také na jejich rodiny. Rodiče (zákonné zástupce) dítěte se zdravotním postižením vnímáme jako naše partnery, jako přirozenou součást  týmu odborníků pečujícího o jejich dítě.

Osobní údaje organizace zpracovává v souladu s Nařízením EU 2016/679 (GDPR). Seznam všech zpracovávaných osobních údajů, účel jejich zpracování a veškeré postupy související s jejich zpracováním jsou stanoveny interní směrnicí organizace "Vnitřní pravidla pro ochranu osobních údajů". Dokument je k nahlédnutí na sekretariátu centra ARPIDA každý pracovní den od 7.30 do 15.00 hod.
Další informace o ochraně osobních údajů Vám poskytneme na telefonním čísle 385 777 013, případně na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

 

 

Kontaktní údaje:

 Centrum ARPIDA, z.ú.

Adresa: U Hvízdala 1402/9, 370 11 České Budějovice

Tel. 385777011, fax. 385520834, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Běžný účet: 161544543 / 0300

IČO 65053079, DIČ CZ65053079

 

 

Naši hlavní partneři

Statutární město České BudějoviceJihočeský kraj Rottary   borovka   bosch logo res 340x111   anauk

Arpida centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s.

Kontakty

Centrum ARPIDA, z.ú.
U Hvízdala 1402/9
370 11 České Budějovice

Darujme.cz