Centrum ARPIDA může poskytnout odbornou praxi studentům v oborech a činnostech, které centrum ARPIDA (dále CA) vykonává.

Odbornou praxí se pro účel tohoto předpisu rozumí aktivní účast nekvalifikované pracovní síly na jednotlivých pracovištích uceleného systému rehabilitace centra ARPIDA pod supervizí kvalifikovaných pracovníků daného pracoviště určeného pověřeným pracovníkem centra ARPIDA, nebo sjednaného ve smlouvě o zajištění odborné praxe.

Bezplatnou odbornou praxi v rámci praktického vyučování nebo praktické výchovy v rámci středního a vyššího odborného školství může absolvovat student školy, se kterou má centrum ARPIDA uzavřenou smlouvu o zabezpečení odborné praxe. (Návrh smlouvy o zajištění bezplatné odborné praxe)

Odbornou praxi mohou  absolvovat také studenti  ostatních škol, se kterými  centrum ARPIDA  nemá uzavřenou smlouvu o zabezpečení odborné praxe. V tomto případě prosím kontaktujte koordinátora praxí pro bližší informace.

 

Odborná praxe v centru ARPIDA probíhá za níže uvedených podmínek:

• škola nebo individuálně žádající student (dále subjekt praxe) si podají oficiální žádost o umožnění odborné praxe.

• žádajícímu subjektu bude oznámeno vyhovění, popřípadě zamítnutí, jeho žádosti

• pokud bude žádosti vyhověno je postup následující:

- vysílající organizace má již s centrem ARPIDA uzavřenou rámcovou smlouvu o zajištění odborné praxe. Odborná praxe tak může začít podle sjednaných podmínek upřesněných v žádosti o umožnění odborné praxe.

- vysílající organizace nemá s centrem ARPIDA uzavřenou rámcovou smlouvu o zajištění odborné praxe. Ve schvalovacím emailu bude přiložen návrh na smlouvu o realizaci odborné praxe.

• Vlastní praxe může začít až po doručení podepsané smlouvy o zajištění odborné praxe

• Smlouvu za centrum ARPIDA podepisuje ředitel před nástupem studenta k výkonu odborné praxe

• Smlouvu za vysílající subjekt podepisuje statutární zástupce vysílající organizace

• CA pouze potvrdí doklad o absolvování odborné praxe

• CA není povinno vyplňovat či vytvářet závěrečné zprávy či hodnocení. Pokud bude toto od subjektu praxe požadováno, může CA požadovat úhradu za tyto administrativní úkony (pokud tato úhrada není zahrnuta již v ceně praxe stanovené ve smlouvě).

• CA může požadovat od subjektu praxe vyplnění dotazníku týkajícího se realizované praxe

 

Žádost o umožnění výkonu odborné praxe sděluje vysílající organizace písemnou formou alespoň 14 dní před jejím plánovaným zahájením.

Žádost je možné podat:

• písemně na adresu: centrum ARPIDA, U Hvízdala 9, 37011 České Budějovice

• osobně na sekretariát centra ARPIDA

• formou e-mailu na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Naši hlavní partneři

Statutární město České BudějoviceJihočeský kraj Rottary       anauk     borovka new    

Arpida centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s.

Kontakty

Centrum ARPIDA, z.ú.
U Hvízdala 1402/9
370 11 České Budějovice

Darujme.cz