logo 1

Informace o realizaci projektu„Vzdělávání v centru Arpida, o.s.“

 Centrum Arpida, o.s. začalo od 1. 9. 2011 s realizací projektu s názvem „Vzdělávání - cesta ke zvyšování kvality poskytování sociálních služeb v centru Arpida,o.s." reg. č. CZ.1.04/3.1.03/66.00186, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.  Cílovou skupinou projektu jsou pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci a vedoucí pracovníci sociálních služeb v celkovém počtu 47 osob.

Po zahájení projektu byla nejprve vytvořena "Metodika odborného vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách“ s cílem stanovit optimální postup a nástroje pro dlouhodobý odborný růst zaměstnanců. Na základě této metodiky byly vypracovány s každým sociálním pracovníkem a pracovníkem v sociálních službách tzv. "Individuální plány profesního rozvoje". S ohledem na zjištěné vzdělávací potřeby cílové skupiny obsažené v „Individuálních plánech profesního rozvoje“ byl vytvořen tzv. „Plán odborného vzdělávání pracovníků v centru Arpida“ na období  od 1.9.2011 do 31.8.2013.

  

Vzdělávání bylo v projektu dle charakteru rozděleno do následujících vzdělávacích aktivit

A – Supervize:

a) úvodní teoretický seminář – rozdělení  do 3  skupin účastníků cílové skupiny, celkem 3 semináře

b) skupinová supervize – rozdělení do 7 skupin po 8 účastnících cílové skupiny (každá skupina má naplánováno 5 setkání, celkem 35 skupinových supervizních setkání po 2 hodinách v průběhu realizace projektu

c) individuální supervize – dle aktuálních potřeb účastníků cílové skupiny, celkem 15 individuálních supervizních setkání po 4 hodinách v průběhu realizace projektu

B – Dlouhodobé specializované akreditované kurzy (bazální stimulace I, II, III – celkem 3 kurzy) 

C – Krátkodobé akreditované kurzy (jednodenní kurzy dle Plánu odborného vzdělávání pracovníků v centru Arpida, celkem 6 kurzů)

D – Vzdělávání vedoucích pracovníků sociálních služeb (4x vícedenní kurzy dle Plánu odborného vzdělávání pracovníků v centru Arpida – komunikační a manažerské dovednosti, rozhodování, plánování, vedení lidí, týmová spolupráce)  

 

Zrealizované vzdělávací aktivity v období 09/2012 - 02/2013

A - Supervize  

Skupinová – cílová skupina byla rozdělena do 7 supervizních skupin, v období od 10/2012 do 11/2013 se všechny skupiny zúčastnily  3. kola skupinových supervizních setkání, celkem 7 setkání po 2 hodinách

Individuální - v období  10/2012 do 11/2012 se zúčastnilo 8 osob, celkem 4 individuální supervizní setkání po 4 hodinách


B - Dlouhodobé specializované (akreditované) kurzy

Základní kurz bazální stimulace – uzavřený kurz v centru Arpida, o.s.

Počet účastníků: 14 osob

Termín: 3.11. – 4.11.2012

 

Nástavbový kurz bazální stimulace – otevřený kurz v centru Arpida, o.s.

Počet účastníků: 8 osob

Termín: 26.1. – 27.1.2013

 

C -  Krátkodobé (akreditované)

Možnosti rehabilitace a relaxace u dětí s kombinovaným postižením – uzavřený kurz v centru Arpida, o.s.

Počet účastníků: 17 osob

Termín: 25.10.2012


Psychohygiena jako prostředek zlepšování paměti, proti stresu a syndromu vyhoření – uzavřený kurz v centru Arpida, o.s.

Počet účastníků: 17 osob

Termín: 25.10.2012


Individuální plánování – uzavřený kurz v centru Arpida, o.s.

Počet účastníků: 15 osob

Termín: 1.2.2013

 

D - Vzdělávání vedoucích pracovníků sociálních služeb

Komunikační nástroje a dovednosti v práci managera

Počet účastníků: 6 osob

Termín: 7.9. – 9.9.2012

 

Vedení efektivních porad

Počet účastníků: 6 osob

Termín: 2.11. – 4.11.2012

 

Vedení a motivace lidí

Počet účastníků: 6 osob

Termín: 22.2. – 24.2.2013

 

Vzdělávací aktivity plánované na období 03/2013 - 06/2013

A - Supervize

Skupinová  – pracovníci budou rozděleni i nadále celkem do 7 skupin, každá skupina se zúčastní  dalších 2 supervizních setkání, která budou realizována v období  2-3/2013, 5-6/2013, celkem 14 skupinových supervizních setkání

Individuální - dle aktuálních potřeb účastníků cílového skupiny, budou realizována další individuální supervizní setkání v období   2-3/2013, 5-6/2013

 

B - Dlouhodobé specializované (akreditované) kurzy

Prohlubující kurz bazální stimulace – otevřený kurz mimo centrum Arpida,o.s.

Počet účastníků: 4 osoby

Termín: není stanoven

 

C -  Krátkodobé akreditované kurzy

Totální komunikace – uzavřený kurz v centru Arpida, o.s.

Počet účastníků: 20 osob

Termín: 28.3.2013

 

D - Vzdělávání vedoucích pracovníků sociálních služeb

Strategické řízení  organizace

Počet účastníků: 6 osob

Termín: 5.4. – 7.4.2013

logo 1

Naši hlavní partneři

Statutární město České BudějoviceJihočeský kraj Rottary       anauk     borovka new    

Arpida centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s.

Kontakty

Centrum ARPIDA, z.ú.
U Hvízdala 1402/9
370 11 České Budějovice

Darujme.cz