logo 1

Informace o ukončení projektu „Vzdělávání v centru Arpida, o.s.“ 

Centrum Arpida, o.s. začalo od 1. 9. 2011 s realizací projektu s názvem „Vzdělávání - cesta ke zvyšování kvality poskytování sociálních služeb v centru Arpida,o.s." reg. č. CZ.1.04/3.1.03/66.00186, který byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.  Projekt byl ukončen 31.8.2013. Cílovou skupinou projektu byli pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci a vedoucí pracovníci sociálních služeb, celkem bylo v průběhu projektu proškoleno 47 osob.

V rámci klíčových aktivit byla nejprve projektu vytvořena "Metodika odborného vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách“ s cílem stanovit optimální postup a nástroje pro dlouhodobý odborný růst zaměstnanců. Na základě této metodiky byly vypracovány s každým sociálním pracovníkem a pracovníkem v sociálních službách tzv. "Individuální plány profesního rozvoje". S ohledem na zjištěné vzdělávací potřeby cílové skupiny obsažené v „Individuálních plánech profesního rozvoje“ byl vytvořen tzv. „Plán odborného vzdělávání pracovníků v centru Arpida“ na období  od 1.9.2011 do 31.8.2013.

 

V rámci celého období realizace proběhly následující vzdělávací aktivity:

A – Supervize

a) úvodní teoretický seminář – rozdělení  do 3  skupin účastníků cílové skupiny, celkem 3 semináře

b) skupinová supervize – rozdělení do 7 skupin po 8 účastnících cílové skupiny (každá skupina absolvovala 5 setkání, celkem proběhlo 35 skupinových supervizních setkání po 2 hodinách v průběhu realizace projektu

c) individuální supervize – dle aktuálních potřeb účastníků cílové skupiny, celkem proběhlo 15 individuálních supervizních setkání po 4 hodinách v průběhu realizace projektu

 

B – Dlouhodobé specializované akreditované kurzy

a) Bazální stimulace - základní kurz

Termín 3. – 4. 11. 2012, počet účastníků: 14  osob


b) Bazální stimulace - nástavbový kurz

Termín: 26. – 27. 1. 2013, počet účastníků: 8  osob

 

C – Krátkodobé akreditované kurzy (jednodenní kurzy dle Plánu odborného vzdělávání pracovníků v centru Arpida, celkem 6 kurzů)

a) Prevence stresu a syndromu vyhoření

Termín: 1.6.2013,  počet účastníků: 15 osob


b) Manipulace s nehybným a málo pohyblivým klientem

Termín: 28.8.2012 a 29.8.2012,  počet účastníků: 46 osob


c) Možnosti rehabilitace a relaxace u dětí s kombinovaným postižením – uzavřený kurz v centru Arpida, o.s.

Termín: 25.10.2012, počet účastníků: 17 osob

 

d) Psychohygiena jako prostředek zlepšování paměti, proti stresu a syndromu vyhoření – uzavřený kurz v centru Arpida, o.s.

Termín: 25.10.2012, počet účastníků: 17 osob

 

e) Individuální plánování – uzavřený kurz v centru Arpida, o.s.

Termín: 1.2.2013, počet účastníků: 15 osob

 

f) Totální komunikace – uzavřený kurz v centru Arpida, o.s.

Termín: 28.3.2013, počet účastníků: 20 osob

 

g) Prohlubující kurz bazální stimulace – otevřený kurz mimo centrum Arpida,o.s.

Termín: 22.5.2013, počet účastníků: 4 osoby

 

h) Odborný kurz Bazální stimulace – supervize – uzavřený kurz v centru Arpida, o.s.

Termín: 3.6.2013, počet účastníků: 8 osob

 

D – Vzdělávání vedoucích pracovníků sociálních služeb (víkendové školení mimo centrum Arpida)  

a) Komunikační nástroje a dovednosti v práci managera

Termín: 7.9. – 9.9.2012, počet účastníků: 6 osob


b) Vedení efektivních porad

Termín: 2.11. – 4.11.2012, počet účastníků: 6 osob


c) Vedení a motivace lidí

Termín: 22.2. – 24.2.2013, počet účastníků: 6 osob


d) Strategické řízení organizace

Termín: 5.4. – 7.4.2013, počet účastníků: 6 osob

 

V rámci celého projektu bylo podpořena cílová skupina pracovníků centra ARPIDA  v počtu 48 osob (pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí sociální pracovníci), která se zúčastnila celkem 174  akreditovaných vzdělávacích aktivit.

logo 1

Naši hlavní partneři

Statutární město České BudějoviceJihočeský kraj Rottary       anauk     borovka new    

Arpida centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s.

Kontakty

Centrum ARPIDA, z.ú.
U Hvízdala 1402/9
370 11 České Budějovice

Darujme.cz